Strona poświęcona Kazimierzowi W. Kumanieckiemu


Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941) - profesor prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w II Rzeczypospolitej, radny Miasta Krakowa.2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/