Informator OMP z dnia środa, 24 czerwca 2009
Numer wydania: 67Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 24 czerwca 2009


***

- nowy tekst na stronie www.omp.org.pl

- premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Rafał Matyja, Państwo czyli kłopot

- premiera: „Nowa Europa”, nr 1/2009

- lipcowa premiera w BKPMP: Władysław Konopczyński - O wartość naszej spuścizny dziejowej

- lipcowa premiera w BKPMP: Leszek Gembarzewski – Monarchia narodowa

- lipcowa premiera w BMP: Jan Holzer, Stanislav Balík - Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne

- zapowiedź: konferencja o idei władzy w polskiej tradycji politycznej (październik 2009)

- recenzje książek OMP w portalu netbird.pl

- OMP poleca: nowy numer „Teologii Politycznej”

- OMP poleca: publicystyka na łamach „Dziennika Polskiego”


***

Nowy tekst na stronie www.omp.org.pl

- Remigiusz Witkowski, „Podróż na Wschód” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=739 (szkic o „Myśli w obcęgach” Stanisława Cata-Mackiewicza)


Polecamy także inne teksty z naszej strony:

- Dariusz Gawin „Rewolucja czy konstytucjonalizm” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=714

- Miłowit Kuniński „Totalitaryzm w ujęciu Hannah Arendt” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=303

- Ryszard Legutko, „Sofiści i demokracja” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=317

- Tomasz Merta, „Demokratyczna władza – od zaufania do nieufności” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=320

- Kenneth Minogue, „Czy demokracja wpływa na przemianę moralności” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=322

 

***

Premiera w Bibliotece Myśli Politycznej – Rafał Matyja, Państwo czyli kłopot


Książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, analizująca mechanizmy rządzące życiem politycznym i debatą publiczną, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i odrodzenia myśli politycznej.

„Klasyczne dzieło Jacoba Burckhardta Kultura odrodzenia we Włoszech otwiera rozdział „Państwo jako dzieło sztuki”. Myliłby się pięknoduch myślący, iż traktuje on o utopijnych koncepcjach, o ideach książąt-filozofów. Dziełem sztuki jest państwo realne: działająca struktura polityczna. Instytucja, która daje narodom poczucie panowania nad własnym losem. Panowanie to nigdy nie jest pełne, nigdy nie spełnia się w żadnej doskonałości. Wręcz przeciwnie – zmaga się z niedoskonałością, utratą kontroli, chaosem egoizmów, rażącą niesprawiedliwością. Ale pozostaje istotnym zadaniem każdej społeczności, a w sposób szczególny spoczywa na ich elitach. Państwo nie było dla większości żyjących po 1989 roku Polaków „dziełem sztuki”. Zebrane tu teksty wyjaśniają przyczyny, okoliczności i skutki tego zaniedbania. Były jednak pisane nie po to, by ów stan nazwać lub nad nim ubolewać, lecz by go zmienić. By przełamać złe nawyki myślenia o państwie i wskazać pewną ścieżkę odbudowy postaw politycznych służących jego rekonstrukcji i wzmocnieniu”. (ze Wstępu)

Rafał Matyja (ur. 1967), politolog, dziekan Wydziału Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Jest publicystą „Dziennika. Polska-Europa-Świat”. W latach 1997-2000 był redaktorem naczelnym „Kwartalnika Konserwatywnego”, publikował także m.in. na łamach „Nowego Państwa”, „Rzeczpospolitej” i „Życia”. W latach 2004-2005 był doradcą wicemarszałka Sejmu Kazimierza M. Ujazdowskiego. Wydał książki Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980 (2008) i Konserwatyzm po komunizmie (2009).

Państwo czyli kłopot można zamawiać w sklepiku OMP w cenie 30 zł (wraz z przesyłką) – sklepik@omp.org.pl lub http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=120


***

Premiera: nowy numer „Nowej Europy”

Nowy numer [I(8)/2009] pisma wydawanego przez Centrum Europejskie Natolin przy współpracy OMP poświęcony jest bilansowi polityki zagranicznej USA po dwóch kadencjach Georga W. Busha. Autorzy tekstów ukazują jak amerykańska polityka ewaluowała w ciągu ostatnich lat i wpływała na sytuację międzynarodową, analizują jej założenia ideowe i cele strategiczne oraz próbują dokonać oceny działań byłego prezydenta i jego ekipy.

240 stron, miękka oprawa, cena wraz z przesyłką – 25 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl. „Nową Europę” można także nabyć w salonach Empik.


***

Lipcowa premiera w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – Władysław KONOPCZYŃSKI, O wartość naszej spuścizny dziejowej

Wybór pism wybitnego historyka, ukazujący jego refleksję na temat polskich dziejów i tradycji politycznej, a także rzeczywistości II RP. W tomie znajduje się m.in. niepublikowana dotąd praca Polska w dobie pierwszego rozbioru, a także słynne szkice Bar i Maj, Z dziejów naszej partyjności oraz Rząd i Sejm w dawnej Rzeczypospolitej.

496 stron, twarda oprawa, cena wraz z przesyłką – 35 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl


***

Lipcowa premiera w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – Leszek Gembarzewski, Monarchia narodowa

Wybór tekstów czołowego w II RP zwolennika restauracji monarchii w Polsce, zawierający jego teksty na temat idei władzy, ustroju II RP, faszyzmu, nacjonalizmu, bolszewizmu i wielu innych zagadnień znajdujących się w centrum ideowych sporów w okresie międzywojennym.

480 stron, twarda oprawa, cena wraz z przesyłką – 35 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl


***

Lipcowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej – Jan Holzer, Stanislav Balík, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne

Pionierskie opracowanie czeskich politologów z Uniwersytetu Masaryka w Brnie - Jana Holzera i Stanislava Balíka - ukazujące jak nauki polityczne poradziły sobie z badaniem reżimów niedemokratycznych i ich transformacją ku demokracji. Analizując najważniejsze koncepcje politologiczne na ten temat, autorzy obalają zarazem wiele stereotypów związanych z dominującą w dyskusjach politycznych i naukowych wizją demokratyzacji krajów postkomunistycznych.

„Prezentowana książka to wynik wspólnego przeświadczenia obu jej autorów, iż badanie reżimów niedemokratycznych jest również i dziś interesującym, a nawet naglącym zadaniem nauk politycznych. Głównym impulsem do jej powstania było dążenie do sprawdzenia tezy, iż w wielu przypadkach odejście od ustrojów komunistycznych nie prowadziło do spełnienia postulatów demokracji, lecz tylko do niedoskonałej detotalitaryzacji lub wręcz do budowania nowych form niedemokratycznych. […] Niemała część środowiska politologicznego po 1989 r. uległa po prostu, naszym zdaniem, błędnemu wrażeniu, że transformacja może (nawet musi!) dążyć w jednym kierunku – do demokracji. Rozwój wypadków w krajach obszaru postkomunistycznego zmierzał jednak najwyraźniej w innym kierunku. Daje/dawał on szereg dowodów na to, że niektóre reżimy nie przeszły fazy liberalizacji, lecz tylko fazę demokratyzacji; inne z kolei przechodzą od niedemokracji do niedemokracji. Błędne prognozy tych, którzy dali się zwieść pokusom prognostycznej funkcji politologii, obnażyły płytkość naszej wiedzy o istocie transformacji jako takiej”. (ze Wstępu)

Książka wydana we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

240 stron, miękka oprawa, promocyjna cena wraz z przesyłką – 30 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl


***

Recenzje książek OMP w portalu netbird.pl

- "W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej”- http://publicystyka.netbird.pl/a/984/12776,1

- "Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki” - http://publicystyka.netbird.pl/a/984/13105,1

- Zdzisław Krasnodębski „Upadek idei postępu” - http://publicystyka.netbird.pl/a/984/13301,1

- „Czerwone szwadrony postępu” - http://publicystyka.netbird.pl/a/984/12214,1


***

Zapowiedź - konferencja o idei władzy w polskiej tradycji politycznej – październik 2009

Ośrodek Myśli Politycznej organizuje w październiku 2009 roku konferencję poświęconą idei władzy w polskiej tradycji politycznej. Uczeni z czołowych polskich uniwersytetów i instytucji badawczych ukażą panoramę polskiej myśli i praktyki politycznej od Średniowiecza po wiek XX. Przygotowane z okazji konferencji teksty zostaną wydane w serii Polskie Tradycje Intelektualne. Ukaże się także antologia "Polska = anarchia?" - wybór klasycznych tekstów polskich myślicieli z XIX i XX wieku.

Bliższe informacje o konferencji, a także warunki uczestnictwa zostaną niebawem podane.


Wybrani autorzy referatów i tematy:

- Andrzej Waśko, Obraz władzy politycznej w literaturze polskiej czasów zaborów

- Michał Łuczewski, Polska lewica wobec władzy politycznej – oceny i koncepcje

- Jacek Kloczkowski, Rząd dusz – najlepszy polski pomysł na władzę?

- Piotr Koryś, Władza jako czynnik modernizacyjny. Polska perspektywa

- Krzysztof Kawalec, Władza w II RP a spuścizna zaborów

- Andrzej Chojnowski, Władza w II RP – studium efektywności

- Maciej Marszał, Autorytarne koncepcje władzy w II RP

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Modele władzy w polskiej tradycji politycznej a skuteczność Polski na arenie międzynarodowej

- Arkady Rzegocki, Modele władzy w I, II i III RP a zdolność definiowania i realizowania polskiej racji stanu

- Marek A. Cichocki, Władza a podmiotowość. Przypadek polski

- Rafał Matyja, Władza w PRL. Studium politologiczne


Konferencja odbędzie się dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski, udzielonego w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

Konferencja o idei władzy to kolejne przedsięwzięcie w ramach programu badań i popularyzacji polskiej tradycji intelektualnej, realizowanego od kilku lat przez Ośrodek Myśli Politycznej. Dotąd zostały zorganizowane konferencje i wydane książki poświęcone:

- polskiemu antykomunizmowi (tomy "Antykomunizm po komunizmie", "Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne", "W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej")

- patriotyzmowi Polaków ("Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei", "Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór pism")

- idei modernizacji ("Drogi do nowoczesności")

- idei wolności ("Wolność i jej granice. Polskie dylematy")

- realizmowi politycznemu ("Realizm polityczny. Przypadek polski", "Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej")

- geopolityce ("Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki")

- myśli Adolfa Bocheńskiego ("Geopolityka i zasady" - w przygotowaniu)

Informacje o książkach z serii Polskie Tradycje Intelektualne są dostępne na stronach:

- http://www.polskietradycje.pl/booksPTISection.php?section=3

- http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=9 (sklepik)


Badaniom towarzyszą prace wydawnicze w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, w której ukazało się już blisko 30 tomów z klasycznymi pracami czołowych myślicieli XVIII, XIX i XX wieku. Informacje na ich temat można znaleźć na stronach:

- http://www.polskietradycje.pl/booksPTISection.php?section=1

- http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=2 (sklepik)


Książki poświęcone polskiej tradycji intelektualnej ukazują się także w serii Biblioteka Myśli Politycznej

- http://www.polskietradycje.pl/booksPTISection.php?section=2

- http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=1 (sklepik)


Polskiej tradycji poświęcona jest także strona www.polskietradycje.pl, na której dostępne są biogramy, teksty źródłowe i opracowania, ukazujące szeroką panoramę polskiej myśli i praktyki politycznej od I RP po wiek XX.


***

OMP poleca:

Piąty numer rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna” - pt. „Złoty róg, czyli nieodzyskana podmiotowość”.

Więcej informacji: www.teologiapolityczna.pl


***

OMP poleca: artykuły z „Dziennika Polskiego”

- Andrzej Szczerski, „Druga żelazna kurtyna” - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M59721a9389a.0.html

- Jerzy Lackowski, „Tajne wyniki – jawne przeszkody” - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul-Strona.965+M5a8a7802f0d.0.html


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP