Informator OMP z dnia środa, 11 lutego 2009
Numer wydania: 56Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 11 lutego
2009***


- 1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie
- nowość w serii: Polskie Tradycje Intelektualne: „W obronie niepodległości.
Antykomunizm w II Rzeczypospolitej”
- nowość w serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL”: „Czerwone szwadrony
postępu”
- wkrótce w Bibliotece Myśli Politycznej: Zdzisław Krasnodębski „Upadek idei
postępu”


***


1 procent
podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej


Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli
Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992
lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną -
propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności
indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym
czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i
letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów
szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników (szczegóły: href="http://www.omp.org.pl">http://www.omp.org.pl). Wydaliśmy także ponad
100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne
dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji
pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa
podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


- Jak obliczyć 1 proc.?


Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę
wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Nie wpłaca się samodzielnie pieniędzy na konto organizacji. Czynią to same Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w
PIT trzy pola:

1)    nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe
OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ


2)    numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja
(PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)

nr KRS 0000076016


3)    przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)


- Co dalej?


Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego.

***
Nowość: „W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej”
Pod redakcją i ze wstępem Jacka Kloczkowskiego i Filipa Musiała
2009, Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Pamięci Narodowej
7. książka wydania w serii „Polskie Tradycje Intelektualne”

Wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia
w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rzeczywistości
sowieckiej. Wśród autorów m.in. Marian Zdziechowski, Władysław Leopold
Jaworski, Florian Znaniecki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adam Krzyżanowski,
kard. Stefan Wyszyński, arb. Józef Teodorowicz, Ignacy Daszyński, Bolesław
Limanowski, kard. August Hlond.

„Historia myśli politycznej II Rzeczypospolitej jest w znacznej mierze dziejami antykomunizmu. Był on czymś
więcej niż prostą, propagandową odpowiedzią na sowieckie zagrożenie. Analizując
komunizm w wydaniu bolszewickim, polscy uczeni i publicyści prowadzili wysokiej
klasy studia politologiczne, prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Pisali
głębokie teksty filozoficzne i błyskotliwe eseje publicystyczne. Nie
poprzestawali na negacji odrzucanej teorii i jej praktycznych zastosowań.
Krytykując komunizm, rozważali idee, w które on godził – wolność, sprawiedliwość,
praworządność. Antykomunizm był bowiem znacznie bardziej twórczy niż twierdzą
dziś niekiedy jego kontestatorzy. Oczywiście, nie brakowało artykułów i książek
nieudanych, topornych, stawiających błędne tezy, wszak nie każdy antykomunista
musiał być od razu wybitnie utalentowany i nieomylny. Nawet jednak z tym
zastrzeżeniem, intelektualny dorobek antykomunizmu II Rzeczypospolitej imponuje
rozmachem i jakością, niemającą wielu odpowiedników w osiągnięciach myśli
politycznych innych państw. Polacy jak rzadko kto dobrze zrozumieli i opisali
sowiecki komunizm. Szkoda, że także jak mało kto go doświadczyli…”

(ze Wstępu)

Książkę można zamawiać pocztą elektroniczną: sklepik@omp.org.pl,
w cenie 30 zł (wraz z przesyłką; sugerowana cena detaliczna w księgarniach – 34
zł). 368 stron, miękka oprawa
***
Nowość: „Czerwone sztandary postępu"

Pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka

X
tom w serii Ośrodka Myśli Politycznej i Instytutu Pamięci Narodowej „Z archiwów
bezpieki. Nieznane karty PRL”

„Czerwone szwadrony postępu” to książka o metodach, jakimi komunizm próbował zapanować nad światem. Autorzy pokazują kulisy działalności sowieckich służb specjalnych i rolę, jaką w propagowaniu
idei komunistycznych spełniali polityczni sojusznicy Kremla na różnych
kontynentach. Prezentują losy dyktatorów, którzy wywiesili na swych sztandarach
hasła rewolucyjne i w ich imię dokonywali okrutnych zbrodni na swych narodach.
Twórcy książki ukazują również, jak trudna jest walka z kulturową spuścizną
komunizmu, gdy niejeden zbrodniarz staje się ikoną popkultury, symbole
komunistyczne są banalizowane, a zbrodniczość systemu relatywizowana.

Zamówienia:
sklepik@omp.org.pl (cena 25 zł wraz z
przesyłką), 176 stron, miękka oprawa)

***
Wkrótce: Zdzisław Krasnodębski „Upadek idei postępu”

Już wkrótce nakładem OMP ukaże się nowe wydanie książki Zdzisława Krasnodębskiego Upadek idei postępu. To analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych
ostatnich stuleci, będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z
udziałem najwybitniejszych myślicieli różnych epok.

„Mit postępowości realnego socjalizmu był możliwy tylko dzięki oddziaływaniu idei postępu. Już to pokazuje, jak
przekonująca była to idea, jak wielka była — i ciągle jest — jej siła
motywująca i legitymizacyjna. Komunizm dzielił ją z liberalizmem — spór między
nimi dotyczył tylko tego, co znaczy prawdziwa emancypacja człowieka i jakimi
środkami można ją osiągnąć. Dopiero wtedy, gdy wiara w postępowość komunizmu
się zachwiała, system zaczął się kruszyć, aż w końcu się zawalił”.


Zdzisław Krasnodębski,
socjolog i filozof społeczny, w latach od 1976 do 1991 wykładał socjologię
teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1995
profesor Uniwersytetu w Bremie, a od 2001 także Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Najważniejsze publikacje: Rozumienie ludzkiego zachowania:
rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych
(1986), Upadek idei postępu (1991), Postmodernistyczne rozterki
kultury
(1996), Demokracja peryferii (2003, 2. wydanie 2004), Drzemka
rozsądnych
(2006), Zmiana klimatu (2006).

www.omp.org.pl/krasnodebski

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl
(cena promocyjna – 30 zł; wysyłka będzie realizowana na przełomie lutego i marca)

Polecamy także inne książki Z. Krasnodębskiego wydane przez OMP:

- „Drzemka rozsądnych”

- „Zmiana klimatu”

Komplet trzech książek prof. Krasnodębskiego można nabyć w
promocyjnej cenie 75 zł.
***
Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski
Bogdan Szlachta
Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP