Informator OMP z dnia wtorek, 23 września 2008
Numer wydania: 53


Informator Ośrodka Myśli Politycznej – 23 września 2008

***

- Konferencja „Tradycje polskiej geopolityki” – zaproszenie

- Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej – Beata Polanowska-Sygulska o pluralizmie wartości

- plany wydawnicze OMP na jesień i zimę 2008 – Roger Scruton, Zdzisław Krasnodębski, Rafał Matyja, Julian Klaczko, Aleksander Rembowski i inni

***

Konferencja „Tradycje polskiej geopolityki” – 17 października 2008

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na konferencję „Tradycje polskiej geopolityki”, organizowaną w ramach projektu konferencyjno-wydawniczego „Jaka Polska, w jakiej Europie? Dylematy polskiej myśli politycznej X-XX w.” jako część programu „Polskie Tradycje Intelektualne”. Odbędzie się ona w piątek, 17 października, w Krakowie. Poniżej przedstawiamy wstępny plan sesji. Zapraszamy do udziału w niej, po uprzednim nadesłaniu zgłoszenia na adres omp@omp.org.pl. Wystarczy podać imię, nazwisko i instytucję. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października – z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje ich kolejność. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidywany czas jej trwania 10.00-19.00. O miejscu spotkania poinformujemy w emailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Wstępny program konferencji

Sesja I

Wolność czy siła? Polscy myśliciele o wizjach ładu europejskiego XV - XVIII w.

- dr Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), Geopolityka I RP (tytuł roboczy)

- dr hab. Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński), Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII w.

Sesja II

Idealizm czy realizm? Sprawa polska a stosunki międzynarodowe w Europie w XIX w.

- dr Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), Gry dyplomatyczne Adama Czartoryskiego – efektowność czy efektywność?

- dr Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej), W cieniu dwóch zaborców. Wizja polityki międzynarodowej Juliana Klaczki

- prof. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński), Literatura i geopolityka. Polscy pisarze XIX wieku jako komentatorzy i aktorzy stosunków międzynarodowych (tytuł roboczy)

- dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski), Geopolityka i rewolucja. Ład międzynarodowy w XIX-wiecznej Europie w myśli lewicowo-rewolucyjnej (tytuł roboczy)

Sesja III

W cieniu czerwonej gwiazdy i swastyki. Myśl polityczna II RP wobec zagrożenia totalitaryzmem komunistycznym i nazistowskim

- prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński, „Arcana”), Wizje geopolityczne Józefa Piłsudskiego

- dr Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski), Wizje geopolityczne Romana Dmowskiego

- dr Kazimierz Michał Ujazdowski (poseł na Sejm RP), Wizje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego

- dr Artur Górski (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, poseł na Sejm RP), Wizje geopolityczne Stanisława Cata-Mackiewicza

Sesja IV

Czasy żelaznej kurtyny. Polscy myśliciele w dyskusji o stosunkach międzynarodowych 1945-1989

- Paweł Kowal (Instytut Studiów Politycznych PAN, poseł na Sejm RP), Sytuacja geopolityczna Polski w ideologii i praktyce działania władzy komunistycznej w PRL – przypadek lat 80. (tytuł roboczy)

- dr Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej

Teksty rozwijające tezy referatów wygłoszonych na konferencji zostaną opublikowane w tomie „Przeklęte miejsce w Europie? Dylematy polskiej geopolityki” (tytuł roboczy), w serii „Polskie Tradycje Intelektualne”, w której ukazały się dotąd książki:

- Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, 2006

- Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, 2006

- Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów, 2007

- Wolność i jej granice. Polskie dylematy, 2007

- Realizm polityczny. Przypadek polski. Wybór tekstów, 2008

- Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polskiej polityce i myśli, 2008

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Beata Polanowska-Sygulska o pluralizmie wartości

Ukazał się 61. tom w Bibliotece Myśli Politycznej, rozprawa Beaty Polanowskiej-Sygulskiej „Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa”. Autorka, znana m.in. z monografii „Filozofia wolności Isaiaha Berlina” (1998), analizuje koncepcje pluralizmu i ich krytyki, autorstwa m.in. Josepha Raza, Johna Graya, Ryszarda Legutki i Isaiaha Berlina.

Współwydawcą książki jest Księgarnia Akademicka, która zajmuje się jej sprzedażą (www.akademicka.pl, akademicka@akademicka.pl).

***

Premiery książek OMP – jesień/zima 2008

1) Seria KANON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII

Roger SCRUTON, Pożądanie

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek ostatnich dziesięcioleci, napisana przez wybitnego angielskiego konserwatystę, który daje w niej odpór libertariańskiej filozofii, oskarżanej przez niego o spowodowanie, że „coraz więcej dzieci rodzi się z nieprawego łoża lub jest zabijana przed narodzeniem; małżeństwa zawierane są coraz rzadziej, a rozwody stały się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek przedtem; homoseksualizm został uznany za normę, a pedofilii, choć ciągle ogólnie potępianej, sprzyja się ukradkiem”.

2) seria BIBLIOTEKA MYŚLI POLITYCZNEJ

Zdzisław KRASNODĘBSKI, Upadek idei postępu

Analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych ostatnich stuleci, będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z udziałem najwybitniejszych myślicieli różnych epok.

Rafał MATYJA, Państwo czyli kłopot

Książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, patologie i słabości życia politycznego i debaty publicznej, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i odrodzenia myśli politycznej.

Bogdan SZLACHTA, Szkice o konserwatyzmie

Zbiór tekstów, w których autor ukazuje założenia, dylematy i paradoksy myśli konserwatywnej oraz analizuje stanowiska czołowych polskich i zagranicznych myślicieli tego nurtu.

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, Batalia o instytucje

Książka o polskiej polityce, ustroju państwa, pamięci historycznej i tożsamości narodowej, analizowanych z pozycji konserwatywnych. Autor nawiązuje do tradycji polskiego konserwatyzmu, ale szuka dla niego nowoczesnej formuły, odpowiadającej wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską.

Przemysław ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004

Wszechstronna, przeprowadzona z rozmachem analiza jednego z najważniejszych obszarów polityki międzynarodowej, ukazująca toczącą się na forum publicznym i w zaciszu gabinetów grę dyplomatyczną oraz czynniki przesądzające o stanowiskach jej głównych uczestników, ich słabościach i atutach.

3) Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

Hieronim KAJSIEWICZ, O duchu rewolucyjnym

Wybór pism jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich myślicieli XIX wieku, krytyka idei rewolucyjnych i liberalizmu.

Aleksander REMBOWSKI, Konfederacja i rokosz

Poświęcona rozwiązaniom ustrojowym I RP znakomita praca czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły historycznej, stanowiąca polemiczną odpowiedź na wiele tez stawianych przez krakowskich „stańczyków”.

Władysław KONOPCZYŃSKI, O wartość naszej spuścizny dziejowej

Wybór pism wybitnego historyka, ukazujący jego refleksję na temat polskich dziejów i tradycji politycznej, a także rzeczywistości II RP.

Leszek GEMBARZEWSKI, Monarchia narodowa

Wybór pism jednego z najbardziej znanych zwolenników monarchii w Polsce międzywojennej, krytyka egalitarnych tendencji systemów demokratycznych, próbującego dokonać syntezy monarchizmu i nacjonalizmu.

Julian KLACZKO, Dwaj kanclerze. Studia dyplomatyczne

Tom zawiera najważniejsze książki w dorobku jednego z najsłynniejszych w dziewiętnastowiecznej Europie publicystów, wielkiego krytyka ówczesnej polityki niemieckiej i rosyjskiej.

4) Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE

Przeklęte miejsce w Europie? Dylematy polskiej geopolityki

Studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX.

5) Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI – NIEZNANE KARTY PRL

- Partia z narodem, naród z Kościołem

- W służbie komunie

***

Strona o polskich tradycjach intelektualnych: www.polskietradycje.pl

* Teksty i biogramy klasyków polskiej myśli politycznej XV-XX w.

***

Strony autorów OMP

*Marek A. Cichocki

*Dariusz Gawin

*Dariusz Karłowicz

*Jacek Kloczkowski

*Zdzisław Krasnodębski

*Miłowit Kuniński

*Ryszard Legutko

*Rafał Matyja

*Czesław Porębski

*Bogdan Szlachta
Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP