Informator OMP z dnia środa, 13 stycznia 2010
Numer wydania: 80Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 13 stycznia 2010


***

- 1 % podatku dla OMP

- nowe teksty na stronach www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl (Adolf Bocheński, Janusz Ekes, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Zygmunt Miłkowski, Remigiusz Witkowski, Artur Wołek)

- już w sprzedaży: „Rzeczpospolita 1989-2009: zwykłe państwo Polaków?” (Biblioteka Myśli Politycznej)

- książki OMP – podsumowanie 2009


***

1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie


Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości i poinformowanie o niej znajomych.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.

- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Środki na konto organizacji pożytku publicznego przekazują Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w PIT trzy pola:  1. nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):


Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ  1. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)


nr KRS 0000076016  1. przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)


- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego. 


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Janusz Ekes, Lublin 1569-Bruksela 2009 - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=756

- Jacek Kloczkowski, III RP – państwo nieprzemyślane - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=755

- Artur Wołek, III Rzeczpospolita – słabość państwa jako słabość instytucji - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=754


Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

Teksty źródłowe

- Zygmunt Miłkowski, Odpowiedź Zygmunta Miłkowskiego na adresy młodzieży polskiej - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=339 (szkic jednego z twórców ruchu narodowo-demokratycznego poświęcony polityce polskiej 2. połowy XIX w.)

- Adolf Bocheński, Monteskiusz a pułkownik Sławek - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=338 (szkic konserwatywnego myśliciela o władzy w II RP w latach 30.)

Opracowania

- Krzysztof Kawalec, Władza w II RP a spuścizna zaborów - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=340

- Remigiusz Witkowski, Był człowiekiem osobnym (szkic o Józefie Mackiewiczu) - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=341


***

Już w sprzedaży:

„Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?”

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kloczkowskiego

70. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej


„III Rzeczpospolita ma swych zagorzałych obrońców i nieprzejednanych krytyków. Jej dwudziestolecie nie stało się jednak okazją do dokonania poważnego bilansu tego, co w tym czasie udało się zrobić, a czego zabrakło. Pojawiły się co prawda nieliczne artykuły prasowe i książki podsumowujące różne aspekty rzeczywistości lat 1989-2009, ale symboliczna rocznica nie skłoniła uczestników debaty publicznej – naukowców, publicystów, polityków, działaczy społecznych – do podjęcia wszechstronnej dyskusji na ten temat, wykraczającej poza okolicznościowe wspomnienia i ponowne zadeklarowanie się po stronie bądź apologetów III RP, bądź jej kontestatorów. Jak to zwykle w ostatnich dwóch dekadach bywało, bieżący spór polityczny i doraźne potyczki ideowe wzięły górę nad bardziej ambitnymi intelektualnie przedsięwzięciami. Szansa, aby odświeżyć polskie życie umysłowe i nadać nowy impuls myśli politycznej, została zmarnowana.

Niniejsza książka jest zbiorem kilku autorskich analiz wybranych aspektów rzeczywistości III RP. Dotyczą one sfery politycznej, ale rozpatrywanej w różnych perspektywach – prawa, ustroju, debaty publicznej, instytucji państwa, polityki zagranicznej. Ich autorzy – członkowie i współpracownicy Ośrodka Myśli Politycznej – nie uzgadniali swych stanowisk, zatem nie oddajemy do rąk Czytelników zwartego manifestu programowego, ani całościowej, komplementarnej oceny III RP. Wskazujemy natomiast na te aspekty jej rzeczywistości, które z punktu widzenia instytucji zajmującej się myślą i analizą polityczną, są szczególnie ważne. Obraz, jaki wyłania się z prezentowanych opracowań, nie jest budujący, ale nie powinien skłaniać do defetyzmu. Raczej zwraca uwagę na potencjał, którym wciąż dysponujemy, choć często nie potrafimy z niego skorzystać. To znacznie bardziej optymistyczna perspektywa, niż dowodzenie, że w III RP osiągnęliśmy już wszystko, co mogliśmy osiągnąć”.


SPIS TREŚCI


- Jacek Kloczkowski, III RP – państwo do przemyślenia


CZĘŚĆ I

IDEE I DEBATA PUBLICZNA

- Zdzisław Krasnodębski, Filozofia III RP czyli od „antypolityki” do „postpolityczności”

- Michał Szułdrzyński, Dwadzieścia lat wolnej Polski, dwadzieścia lat zniewolenia języka

- Filip Musiał, Mity historyczne – mity polityczne

- Piotr Legutko, Media i polityka – 20 lat później

- Michał Łuczewski, Od socjalizmu do konserwatyzmu. Przemiany polskiej lewicy po 1989 roku

- Arkady Rzegocki, Polska racja stanu w ostatnim dwudziestoleciu


CZĘŚĆ II

PAŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

- Jarosław Flis, Polski system partyjny 1989-2009

- Artur Wołek, III Rzeczpospolita: słabość państwa jako słabość instytucji

- Krzysztof Szczerski, Dwie dekady bez planu głównego. O zarządzaniu polskim państwem 1989-2009

- Wojciech Arndt, Prawo w III RP – gdzie jest zasada dobra wspólnego?

- Przemysław Żurawski val Grajewski, Dwie dekady polskiej polityki zagranicznej 1989-2009

- Aleksander Surdej, Dwadzieścia lat później: doktrynalne i implementacyjne źródła porażek w polskiej transformacji gospodarczej


Zamówienia – sklepik@omp.org.pl lub – http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=132. 336 stron, miękka oprawa. Cena wraz z przesyłką – 35 zł.


***

Książki OMP w 2009 r. – podsumowanie


W 2009 r. OMP wydał książki:


Seria BIBLIOTEKA MYŚLI POLITYCZNEJ

- Zdzisław Krasnodębski, Upadek idei postępu - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=115

- Zdzisław Najder, Obywatelskie rozmyślania - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=119

- Rafał Matyja, Państwo czyli kłopot - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=120

- Jan Holzer, Stanislav Balik Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=123

- Adolf Bocheński, Między Niemcami a Rosją - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=129

- Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykle państwo Polaków? (red. Jacek Kloczkowski) – http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=132


Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

- Julian Klaczko, Dwaj kanclerze (red. Arkady Rzegocki) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=114

- Hieronim Kajsiewicz, O duchu rewolucyjnym (red. Bogdan Szlachta) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=116

- Leszek Gembarzewski, Monarchia narodowa (red. Włodzimierz Bernacki, Błażej Sajduk) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=122

- Władysław Konopczyński, O wartość naszej spuścizny dziejowej (red. Piotr Biliński) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=121

- Marian Zdziechowski, Od Petersburga do Leningrada (red. Jan Skoczyński) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=126


Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE

- W obronie niepodległości. Antykomunizm w III Rzeczpospolitej (red. Jacek Kloczkowski , Filip Musiał) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=112

- Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki (red. Jacek Kloczkowski) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=118

- Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej (red. Jacek Kloczkowski) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=131


Seria Z ARCHIWUM BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL

- Czerwone szwadrony postępu (red. Filip Musiał, Jarosław Szarek) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=113

- Na szlaku niepodległości (red. Filip Musiał, Jarosław Szarek) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=125

- A kto chce być sługą… (red. Filip Musiał, Jarosław Szarek) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=127


Seria KANON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII

- Roger Scruton, Pożądanie - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=130


Poza seriami:

- Władza wykonawcza w Polsce i Europie (red. Artur Wołek) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=117 (książka wydana we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską-National Louis University w Nowym Sączu)

- „Nowa Europa”, nr 1/2009 (8) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=124 (pismo wydawane we współpracy z Centrum Europejskim Natolin)


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki

* Dariusz Gawin

* Dariusz Karłowicz

* Jacek Kloczkowski

* Zdzisław Krasnodębski

* Miłowit Kuniński

* Ryszard Legutko

* Rafał Matyja

* Czesław Porębski

* Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP