Informator OMP z dnia środa, 13 maja 2009
Numer wydania: 65Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 13 maja 2009


***

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (klasyczne teksty Kazimierza W. Kumanieckiego)

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Zbigniew Stawrowski o demokracji i liberalizmie, Bartosz Kaczorowski o polityce Franco)

- książki OMP w księgarni XLM

- publicystyka członków i współpracowników OMP w „Dzienniku Polskim”

- OMP poleca – konferencja o Leo Straussie


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

Artykuły Kazimierza W. Kumanieckiego (1880-1941), jednego z najwybitniejszych prawników i konstytucjonalistów II RP:

- „Na drodze do stanowości” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=320

- „O stanowisko rządu” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=321


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Zbigniew Stawrowski, „Liberalizm a demokracja” (fragment książki „Niemoralna demokracja”, OMP, Kraków 2008)
- http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=736

- Bartosz Kaczorowski, „Koncepcja bloku antysowieckiego w polityce frankistowskiej Hiszpanii pod koniec 1944 r.”
- http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=735


***

Książki OMP w księgarni XLM

Księgarnia XLM ma już w swojej ofercie książki OMP. Bliższe szczegóły na stronie - www.xlm.pl.


***

Polecamy publicystykę członków i współpracowników OMP w „Dzienniku Polskim”

- Jacek Kloczkowski (OMP) „Kampania bez przełomu” - http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5213f968f03.0.html.

- Jacek Kloczkowski (OMP) „Zmierzch polityki po krakowsku” - http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5e23c3a991d.0.html

- Krzysztof Szczerski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) „Abdykacja czy szafot?” - http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5fe810f0657.0.html

- Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, autor wydanej przez OMP książki „Państwowość PRL”; w przygotowaniu kolejna” „Państwo czyli kłopot”) – „Kryzys wymusi ustrojową zmianę” - http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5dd3e958c39.0.html  


***

OMP poleca

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ organizuje konferencję „Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss” (Kraków, 4-5 czerwca). Szczegóły organizacyjne i formularz zgłoszenia są dostępne na stronie: http://www.kfp.uj.edu.pl/strauss/


***

Zaproszenie: „Geopolityka i zasady” - konferencja poświęcona myśli Adolfa Bocheńskiego, organizowana w ramach obchodów stulecia jego urodzin

Ośrodek Myśli Politycznej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Adolfa Bocheńskiego (1909-1944), jednego z najwybitniejszych myślicieli II RP i bohatera wojennego, przygotował we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Pamięć i Tożsamość program PAŃSTWO, GEOPOLITYKA, ZASADY - IDEE I DZIAŁALNOŚĆ ADOLFA BOCHEŃSKIEGO. W jego ramach 5 czerwca w Krakowie odbędzie się konferencja „Geopolityka i zasady. Znaczenie i aktualność myśli Adolfa Bocheńskiego”. Ukaże ona dorobek tego znakomitego myśliciela na szerokim tle polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku.

      W ramach konferencji odbędą się dyskusje:

Adolf Bocheński – ostatni Stańczyk?  

- Konserwatywny realizm polityczny a granice kompromisu w polityce

- Polska racja stanu AD 1937 – polska racja stanu AD 2009: ciągłość czy zerwanie?

- Czy konserwatyści mogą rządzić Polską? Rola konserwatystów w polityce polskiej – przeszłość i teraźniejszość

Wśród referentów i dyskutantów znajdą się m.in: dr hab. Włodzimierz Bernacki, dr Arkady Rzegocki, dr Kazimierz Michał Ujazdowski, dr Rafał Matyja, prof. Bogdan Szlachta, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Andrzej Chojnowski, dr Piotr Koryś, dr hab. Marek Kornat. Zapraszamy do udziału w konferencji. Jest on bezpłatny. Wystarczy nadesłać zgłoszenie (imię, nazwisko i instytucja) do 20 maja na adres omp@omp.org.pl. Z powodów logistycznych o przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Wraz z potwierdzeniem udziału zostaną dosłane dalsze szczegóły organizacyjne.

W ramach programu „Państwo, geopolityka, zasady” odbędą się także inne konferencje i debaty, o których będziemy na bieżąco informować. Przygotowane jest również wznowienie najsłynniejszego dzieła Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją. Biogram i teksty Adolfa Bocheńskiego są dostępne na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=158.


***

Nowość: Zdzisław Najder Obywatelskie rozmyślania

Wybór publicystyki poświęconej polskiej polityce zagranicznej, zagadnieniu miejsca Polski w Europie i tożsamości narodowej, dylematom polityki wewnętrznej i głównym liniom podziałów na scenie politycznej i w debacie publicznej. Teksty zawarte w książce ukazują najważniejsze spory na ten temat prowadzone w ostatnich dekadach PRL i w III RP i przedstawiają stanowisko jednego z najważniejszych ich uczestników. 

360 stron, miękka oprawa; zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub sklepik OMP http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=119; cena promocyjna (wraz z przesyłką): 30 zł


***

Nowość: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki

Ukazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy  polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.

Zamówienia: 30 zł (wraz z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa) – sklepik@omp.org.pl bądź przez sklepik na stronie OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=118


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP