Informator OMP z dnia czwartek, 19 listopada 2009
Numer wydania: 76Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 19 listopada 2009


***

- zaproszenie: debata „Dyktatura czwartej władzy? Media a polityka polska” – 24 XI 2009

- zaproszenie: debata „Silne państwo czyli jakie?” – 26 XI 2009

- polecamy publicystykę z „Dziennika Polskiego”


***

Ośrodek Myśli Politycznej oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zapraszają na debatę:

DYKTATURA CZWARTEJ WŁADZY? Media a polityka polska


24 listopada (wtorek), 18.00, Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35, Kraków, sala wystawowa B


Uczestnicy:

- red. Dariusz Jaworski – „Tygodnik Powszechny”

- red. Piotr Legutko – „Dziennik Polski”

- dr Arkady Rzegocki – OMP, „Pressje”

- prof. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny

Zagadnienia:

- Czy media decydują o kształcie i jakości polskiego życia politycznego?

- Czy dziennikarze i właściciele mediów przekraczają dopuszczalne granice zaangażowania w polską politykę?

- Czy dziennikarz zajmujący się polityką powinien być bezstronny i czy obiektywizm jest w ogóle możliwy?

- Czy dziennikarze są przygotowani do kompetentnego opisywania i komentowania polityki?


Dyskusja w ramach programu OMP „Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej”, realizowanego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków (www.krakow.pl)


***

Zapraszamy do udziału w debacie

SILNE PAŃSTWO czyli jakie? Polskie tradycje i współczesność

Pamięci Adolfa Bocheńskiego (1909-1944)


26 listopada (czwartek), 11.30, siedziba Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, ul. Jabłonowskich 5, Kraków


Głosy wprowadzające:

- prof. Włodzimierz Bernacki – INPiSM UJ

- dr Arkady Rzegocki – OMP, „Pressje”

- prof. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny

- dr Artur Wołek – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

Zagadnienia:

- Co oznacza siła państwa we współczesnym świecie?

- Czy państwo polskie jest przygotowane do sprostania wyzwaniom wynikającym z procesów integracyjnych w Europie i globalizacji?

- Jak definiuje się współcześnie rację stanu i interes narodowy?

- Czy tradycje ustrojowe I i II RP mogą inspirować obecne dyskusje o państwie i polityce?


Zgłoszenia udziału: omp@omp.org.pl (z tytułem wiadomości: Konferencja) przyjmujemy do 24 listopada – z powodów logistycznych liczba miejsc jest ograniczona.


Sesja organizowana w ramach Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej – Zaczęło się w Polsce (www.3989.pl), przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Stanowi ona część programu Ośrodka Myśli Politycznej oraz Fundacji Pamięć i Tożsamość upamiętniającego jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych Adolfa Bocheńskiego, w stulecie jego urodzin (www.adolfbochenski.pl).


***

Teksty członków i współpracowników OMP w „Dzienniku Polskim”

- Jacek Kloczkowski, „Platforma niezatapialna” - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5db01113f9b.0.html

- Rafał Matyja, „Budujące myśli o wolności” (artykuł o Mirosławie Dzielskim) - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5e676c5f670.0.html


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP