Informator OMP z dnia wtorek, 26 maja 2009
Numer wydania: 66







Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 26 maja 2009


***

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Przemysław Żurawski vel Grajewski o genezie stosunków UE-Rosja, Kazimierz Michał Ujazdowski o koncepcjach geopolitycznych Adolfa Bocheńskiego)

- publicystyka członków OMP w „Dzienniku Polskim” i „Rzeczpospolitej”

- wkrótce premiera: Rafał Matyja, Państwo czyli kłopot


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl


- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geneza stosunków pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską (rozdział książki Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Europejskie Natolin, Kraków-Warszawa 2008)

- Kazimierz Michał Ujazdowski, Polska państwem rewizjonistycznym. Koncepcje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego


***

Publicystyka członków OMP w „Dzienniku Polskim” i „Rzeczpospolitej”

- Arkady Rzegocki, Styl to naród - http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M56fe422ccae.0.html

- Jacek Kloczkowski, Prezydent Tusk zaszkodzi Platformie - http://blog.rp.pl/blog/2009/05/17/jacek-kloczkowski-prezydent-tusk-zaszkodzi-platformie/

- Michał Szułdrzyński, Co zmieni kryzys w polityce - http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5394371c1ad.0.html


***

Wkrótce premiera w Bibliotece Myśli Politycznej – Rafał Matyja, Państwo czyli kłopot


Państwo czyli kłopot - książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, analizująca mechanizmy rządzące życiem politycznym i debatą publiczną, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i odrodzenia myśli politycznej.

„Klasyczne dzieło Jacoba Burckhardta Kultura odrodzenia we Włoszech otwiera rozdział „Państwo jako dzieło sztuki”. Myliłby się pięknoduch myślący, iż traktuje on o utopijnych koncepcjach, o ideach książąt-filozofów. Dziełem sztuki jest państwo realne: działająca struktura polityczna. Instytucja, która daje narodom poczucie panowania nad własnym losem. Panowanie to nigdy nie jest pełne, nigdy nie spełnia się w żadnej doskonałości. Wręcz przeciwnie – zmaga się z niedoskonałością, utratą kontroli, chaosem egoizmów, rażącą niesprawiedliwością. Ale pozostaje istotnym zadaniem każdej społeczności, a w sposób szczególny spoczywa na ich elitach.

Państwo nie było dla większości żyjących po 1989 roku Polaków „dziełem sztuki”. Zebrane tu teksty wyjaśniają przyczyny, okoliczności i skutki tego zaniedbania. Były jednak pisane nie po to, by ów stan nazwać lub nad nim ubolewać, lecz by go zmienić. By przełamać złe nawyki myślenia o państwie i wskazać pewną ścieżkę odbudowy postaw politycznych służących jego rekonstrukcji i wzmocnieniu”. (ze Wstępu)


Rafał Matyja (ur. 1967), politolog, dziekan Wydziału Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Jest publicystą „Dziennika. Polska-Europa-Świat”. W latach 1997-2000 był redaktorem naczelnym „Kwartalnika Konserwatywnego”, publikował także m.in. na łamach „Nowego Państwa”, „Rzeczpospolitej” i „Życia”. W latach 2004-2005 był doradcą wicemarszałka Sejmu Kazimierza M. Ujazdowskiego. Wydał książki Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980 (2008) i Konserwatyzm po komunizmie (2009).

Państwo czyli kłopot można zamawiać w sklepiku OMP (realizacja zamówień od początku czerwca) w cenie 30 zł (wraz z przesyłką) – sklepik@omp.org.pl lub http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=120


***

Zaproszenie: „Geopolityka i zasady” - konferencja poświęcona myśli Adolfa Bocheńskiego, organizowana w ramach obchodów stulecia jego urodzin

Ośrodek Myśli Politycznej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Adolfa Bocheńskiego (1909-1944), jednego z najwybitniejszych myślicieli II RP i bohatera wojennego, przygotował we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Pamięć i Tożsamość program PAŃSTWO, GEOPOLITYKA, ZASADY - IDEE I DZIAŁALNOŚĆ ADOLFA BOCHEŃSKIEGO. W jego ramach 5 czerwca w Krakowie odbędzie się konferencja „Geopolityka i zasady. Znaczenie i aktualność myśli Adolfa Bocheńskiego”. Ukaże ona dorobek tego znakomitego myśliciela na szerokim tle polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku.

      W ramach konferencji odbędą się dyskusje:

Adolf Bocheński – ostatni Stańczyk?  

- Konserwatywny realizm polityczny a granice kompromisu w polityce

- Polska racja stanu AD 1937 – polska racja stanu AD 2009: ciągłość czy zerwanie?

- Czy konserwatyści mogą rządzić Polską? Rola konserwatystów w polityce polskiej – przeszłość i teraźniejszość

Wśród referentów i dyskutantów znajdą się m.in: dr hab. Włodzimierz Bernacki, dr Arkady Rzegocki, dr Kazimierz Michał Ujazdowski, dr Rafał Matyja, prof. Bogdan Szlachta, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Andrzej Chojnowski, dr Piotr Koryś, dr hab. Marek Kornat. Zapraszamy do udziału w konferencji. Jest on bezpłatny. Wystarczy nadesłać zgłoszenie (imię, nazwisko i instytucja) na adres omp@omp.org.pl. Z powodów logistycznych o przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Wraz z potwierdzeniem udziału zostaną dosłane dalsze szczegóły organizacyjne.

W ramach programu „Państwo, geopolityka, zasady” odbędą się także inne konferencje i debaty, o których będziemy na bieżąco informować. Przygotowane jest również wznowienie najsłynniejszego dzieła Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją. Biogram i teksty Adolfa Bocheńskiego są dostępne na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=158.


***

Nowość: Zdzisław Najder Obywatelskie rozmyślania

Wybór publicystyki poświęconej polskiej polityce zagranicznej, zagadnieniu miejsca Polski w Europie i tożsamości narodowej, dylematom polityki wewnętrznej i głównym liniom podziałów na scenie politycznej i w debacie publicznej. Teksty zawarte w książce ukazują najważniejsze spory na ten temat prowadzone w ostatnich dekadach PRL i w III RP i przedstawiają stanowisko jednego z najważniejszych ich uczestników. 

360 stron, miękka oprawa; zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub sklepik OMP http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=119; cena promocyjna (wraz z przesyłką): 30 zł


***

Nowość: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki

Ukazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy  polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.

Zamówienia: 30 zł (wraz z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa) – sklepik@omp.org.pl bądź przez sklepik na stronie OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=118


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta






Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP