Strona poświęcona Ignacemu Czumie


Ignacy czuma - prawnik, polityk, publicysta. Urodził się 22 października 1891 r. w Niepołomicach. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1922 r. wykładał prawo skarbowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1938-1939 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. Był aktywnym działaczem Akcji Katolickiej, Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego i BBWR. W kadencji 1930-1935 Czuma był posłem na Sejm, zasiadając w Komisji Konstytucyjnej uczestniczył w tworzeniu Konstytucji kwietniowej. Zajmował się głównie skarbowością, choć często zabierał głos w sprawach społecznych. Prace publikował w wielu czasopismach, współpracując z "Drogą", "Prądem", "Przeglądem Filozoficznym" i "Ruchem Katolickim"; spośród najważniejszych monografii warto wymienić: Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego różnych państw (1924), Filozoficzne punkty styczne Zachodu i bolszewizmu (1930), Dzisiejsza filozofia
sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy (1930), Absolutyzm ustrojowy (1934), Sprawiedliwość i miłość jako zasady chrześcijańskiego ustroju państwowego (1937), Wolność narodu w państwie (1937), Polityka ludnościowa III Rzeszy (1939), Moralny koszt współczesnej wojny (1946). Zmarł 18 kwietnia 1963 r. w Lublinie.


Prace Ignacego Czumy w serii "Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej":

2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/