Informator OMP z dnia wtorek, 24 lutego 2009
Numer wydania: 58***


-
1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie


-
nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – Julian Klaczko „Dwa
kanclerze”


-
nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – Hieronim Kajsiewicz „O
duchu rewolucyjnym”


-
nowe teksty na stronie „Polskie Tradycje Intelektualne” (opracowanie prof.
Andrzeja Waśki o geopolityce i romantykach; Jacek Kloczkowski i Filip Musiał o
antykomunizmie w II RP; Jacek Kloczkowski o realizmie w polskiej myśli
politycznej; Ryszard Terlecki o realizmie i idealizmie w czasach pierwszej
Solidarności; teksty źródłowe z czasów II RP – Józef Piłsudski,  Wacław
Komarnicki, Artur Śliwiński, Jan Otmar Berson i Kazimierz Czapiński o ideologii
i praktyce politycznej Rosji Sowieckiej)


-
nowe teksty na stronie www.omp.org.pl – Jan Filip Staniłko o pierwszym
roku rządów Donalda Tuska, Jacek Kloczkowski o zapleczu eksperckim polityki
polskiej


-
tekst Jacka Kloczkowskiego o finansowaniu partii politycznych na stronach
„Dziennika Polskiego”


-
OMP poleca: dyskusja „Kierunek Nowa Europa? Proces europeizacji prawa
prywatnego”


***


1 procent podatku dla Ośrodka Myśli
Politycznej


Bardzo prosimy o rozważenie możliwości
przekazania na działalność Ośrodka Myśli Politycznej 1 proc. podatku.
Informacje na ten temat są dostępne na stronie: http://www.omp.org.pl/podatek.htm


Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


 


***


Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli
Politycznej: Hieronim Kajsiewicz „O duchu rewolucyjnym”


Ukazał się kolejny tom w serii Biblioteka
Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – wybór pism Hieronima Kajsiewicza „O duchu
rewolucyjnym”. Autor, żyjący w latach 1812-1873, był jednym z najważniejszych
polskich myślicieli XIX wieku, krytykiem politycznego radykalizmu i rewolucji
społecznej, słynnym kaznodzieją, wpływową osobistością emigracji we Francji.
Występował w obronie władzy doczesnej Papieża w czasie gdy ważyły się losy
Państwa Kościelnego. Zajmował krytyczne stanowisko wobec powstania
styczniowego, choć sam uczestniczył w powstaniu listopadowym, odnosząc w nim
poważne rany. W listach Kajsiewicza poświęconych Stanom Zjednoczonym pojawiają
się prekursorskie wątki ekologiczne, połączone z krytyką amerykańskiego
konsumpcjonizmu i postępowania wobec Indian.


Wstęp do wyboru pism napisał prof. Bogdan
Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, członek
OMP.


Biogram i teksty Hieronima Kajsiewicza
dostępne są na stronie www.polskietradycje.pl – (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=87).


Promocyjna cena „O duchu rewolucyjnym” w sklepiku OMP (sklepik@omp.org.pl)
– 30 zł (twarda oprawa, 384 stron).


***


Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli
Politycznej: Julian Klaczko „Dwaj kanclerze”


Kolejny tom wydany w serii Biblioteka Klasyki
Polskiej Myśli Politycznej zawiera poświęcone stosunkom międzynarodowym w
dziewiętnastowiecznej Europie trzy książki Juliana Klaczki (1825-1906), jednego
z najsłynniejszych publicystów swej epoki, wielkiego krytyka ówczesnej polityki
niemieckiej i rosyjskiej. W przypominanych dziełach – „Dwaj kanclerze”, „Studia
dyplomatyczne” i „Przygotowania do Sadowy” – ukazuje on grę geopolityczną, jaka
toczyła się w latach 50., 60. i 70. XIX wieku między największymi potęgami
europejskimi, których stawką była dominacja na arenie międzynarodowej. Klaczko
kreśląc obraz dyplomatycznych zabiegów m.in. Prus, Rosji, Austrii, Francji i
Anglii, przedstawia ich wpływ na sprawę polską, wskazując dlaczego nie mogła
ona wówczas liczyć na pomyślne rozwiązanie.


Wstęp do książki napisał dr Arkady Rzegocki
(Wydział Prawa i Administracji UJ, członek zarządu OMP).


Biogram i teksty Juliana Klaczki dostępne są
na stronie www.polskietradycje.pl
– (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=132).


Promocyjna cena „Dwóch kanclerzy” w sklepiku
OMP (sklepik@omp.org.pl)
– 35 zł (twarda oprawa, 640 stron).


Ośrodek Myśli Politycznej przygotowuje do
druku kolejny tom z pismami Juliana Klaczki. „Katechizm nie-rycerski” będzie
zawierać m.in. jego artykuły poświęcone ideom rewolucyjnym i radykalizmowi
politycznemu, których był krytykiem.


***


Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


Opracowania i eseje


- Andrzej Waśko „Geopolityka i literatura
romantyzmu” (tekst z książki „Przeklęte miejsce Europy? Tradycje polskiej
geopolityki”, pod red. Jacka Kloczkowskiego, Kraków 2009) - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=298


- Jacek Kloczkowski (OMP), Filip Musiał (IPN)
„Antykomunizm – racja stanu II RP” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=304


- Jacek Kloczkowski „Oblicza polskiego
realizmu politycznego” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=305


- Ryszard Terlecki,
„Realizm i idealizm w czasach pierwszej Solidarności” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=306


Teksty źródłowe


- Wacław Komarnicki „Nowy ustrój państwowy
Związku Sowietów” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=301


- Jan Stanisław Berson „Sowieckie zbrojenia
moralne” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=300


- Artur Śliwiński „Na przełomie dwóch epok” -
http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=299


- Józef Piłsudski „Myśli o bolszewizmie” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=302


- Kazimierz Czapiński „Socjalizm czy
komunizm” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=303


***


Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl


-
Jan Filip Staniłko „Cud w kryzysie, czyli rok rządów Donalda Tuska” –  http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=728
(autor jest filozofem i publicystą, członkiem redakcji pisma „Arcana”).


-
Jacek Kloczkowski „Realpolitik po omacku” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=727


***


„Kto zapłaci politykom?” - Jacek Kloczkowski (OMP) w
„Dzienniku Polskim” o finansowaniu partii politycznych


Tekst
dostępny na stronie: http://dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5765c65eaec.0.html
(„Dziennik Polski”, dział Opinie, 23 lutego 2009)


***


OMP poleca: dyskusja „Kierunek Nowa Europa? Proces
europeizacji prawa prywatnego”


Kolegium Prawa i Katedra
Prawa Prywatnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz redakcja pisma “Nowa Europa.
Przegląd Natoliński” mają zaszczyt zaprosić na debatę naukową „Kierunek Nowa
Europa? Proces europeizacji prawa prywatnego”. Debata poświęcona aktualnym
procesom europeizacji prawa prywatnego stanowić będzie okazję do wysłuchania
wykładu dr hab. Fryderyka Zolla, profesora UJ i ALK pt. „Wspólny System
Odniesienia - Dyrektywa horyzontalna. W którym miejscu znajduje się proces
europeizacji prawa prywatnego?” oraz włączenia się do dyskusji pt. „Dyrektywa
horyzontalna jako początek europeizacji prawa prywatnego?” z udziałem dr Moniki
Jagielskiej, Uniwersytet Śląski, dr Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w
UKIE. oraz przedstawiciela UOKiK. Moderacja dyskusji: prof. dr hab. Maksymilian
Pazdan, Uniwersytet Śląski, ALK. Spotkanie połączone będzie z promocją
najnowszego numeru kwartalnika „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, wydawanego
przez Centrum Europejskie Natolin przy współpracy OMP. Debata odbędzie się 3
marca 2009 r. o godz. 17.00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul.
Jagiellońska 59, budynek D, Sala Senatu.


***


Wkrótce: Zdzisław Krasnodębski „Upadek idei
postępu”


Już wkrótce nakładem OMP ukaże się nowe
wydanie książki Zdzisława Krasnodębskiego Upadek idei postępu. To
analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych
ostatnich stuleci, będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z
udziałem najwybitniejszych myślicieli różnych epok.   


Zamówienia: sklepik@omp.org.pl
(cena promocyjna – 30 zł; wysyłka będzie realizowana na początku marca)


***


W sprzedaży od stycznia: „W obronie
niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej”


Pod redakcją i ze wstępem Jacka
Kloczkowskiego i Filipa Musiała


Kraków 2009, Ośrodek Myśli Politycznej,
Instytut Pamięci Narodowej


7. książka wydania w serii „Polskie Tradycje
Intelektualne”


Wybór tekstów wybitnych publicystów i
uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia
w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rzeczywistości
sowieckiej. Wśród autorów m.in. Marian Zdziechowski, Władysław Leopold Jaworski,
Florian Znaniecki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adam Krzyżanowski, kard.
Stefan Wyszyński, arb. Józef Teodorowicz, Ignacy Daszyński, Bolesław
Limanowski, kard. August Hlond.


„Historia myśli politycznej II
Rzeczypospolitej jest w znacznej mierze dziejami antykomunizmu. Był on czymś
więcej niż prostą, propagandową odpowiedzią na sowieckie zagrożenie. Analizując
komunizm w wydaniu bolszewickim, polscy uczeni i publicyści prowadzili wysokiej
klasy studia politologiczne, prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Pisali
głębokie teksty filozoficzne i błyskotliwe eseje publicystyczne. Nie
poprzestawali na negacji odrzucanej teorii i jej praktycznych zastosowań.
Krytykując komunizm, rozważali idee, w które on godził – wolność,
sprawiedliwość, praworządność. Antykomunizm był bowiem znacznie bardziej
twórczy niż twierdzą dziś niekiedy jego kontestatorzy. Oczywiście, nie
brakowało artykułów i książek nieudanych, topornych, stawiających błędne tezy,
wszak nie każdy antykomunista musiał być od razu wybitnie utalentowany i
nieomylny. Nawet jednak z tym zastrzeżeniem, intelektualny dorobek
antykomunizmu II Rzeczypospolitej imponuje rozmachem i jakością, niemającą
wielu odpowiedników w osiągnięciach myśli politycznych innych państw. Polacy
jak rzadko kto dobrze zrozumieli i opisali sowiecki komunizm. Szkoda, że także
jak mało kto go doświadczyli…” (ze Wstępu)


Książkę można zamawiać pocztą elektroniczną: sklepik@omp.org.pl,
w cenie 30 zł (wraz z przesyłką; sugerowana cena detaliczna w księgarniach – 34
zł), 368 stron, miękka oprawa


***


W sprzedaży od stycznia: „Czerwone sztandary
postępu
”             


Pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława
Szarka


Kraków 2008, Ośrodek Myśli Politycznej,
Instytut Pamięci Narodowej


X tom w serii Ośrodka Myśli Politycznej i
Instytutu Pamięci Narodowej „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”


„Czerwone szwadrony postępu” to książka o
metodach, jakimi komunizm próbował zapanować nad światem. Autorzy pokazują
kulisy działalności sowieckich służb specjalnych i rolę, jaką w propagowaniu
idei komunistycznych spełniali polityczni sojusznicy Kremla na różnych
kontynentach. Prezentują losy dyktatorów, którzy wywiesili na swych sztandarach
hasła rewolucyjne i w ich imię dokonywali okrutnych zbrodni na swych narodach.
Twórcy książki ukazują również, jak trudna jest walka z kulturową spuścizną
komunizmu, gdy niejeden zbrodniarz staje się ikoną popkultury, symbole
komunistyczne są banalizowane, a zbrodniczość systemu relatywizowana.


Zamówienia: sklepik@omp.org.pl
(cena 25 zł wraz z przesyłką), 176 stron, miękka oprawa)


***


Strony autorów OMP


Marek A. Cichocki


Dariusz Gawin


Dariusz Karłowicz


Jacek Kloczkowski


Zdzisław Krasnodębski


Miłowit Kuniński


Ryszard Legutko


Rafał Matyja


Czesław PorębskiBogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP