Informator OMP z dnia wtorek, 16 marca 2010
Numer wydania: 85Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 16 marca 2010


***

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Helcel, Grabski, Kajsiewicz, Koźmian)

- OMP w serwisach Facebook i Twitter

- nowe filmy w kanale www.youtube.com/OsrodekMysli - zapis dyskusji  "Dokąd zmierza Ukraina?" - (Kraków, 2 III 2010)

- „Geopolityka i zasady” – premiera 25 marca

- teksty Jacka Kloczkowskiego (OMP) w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Polskim”

- 1 % podatku dla OMP


***

Nowości na stronie www.polskietradycje,pl

Na stronie Polskie Tradycje Intelektualne prezentujemy nowe teksty z XIX wieku i z II RP.

Stanisław Grabski (1871-1949) rozważa - z perspektywy endeckiej - relację między państwem a narodem („Naród a państwo” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=345).

Antoni Zygmunt Helcel (1808-1870) ukazuje swą wizję tego, czym konserwatyzm powinien być, a czym nie („Aforyzmy o prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=344, „Zadania konserwatywnego dziennika” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=343).

Jan Koźmian (1814-1877) analizuje ewolucję francuskiej tradycji politycznej („Przeznaczenia Francji” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=346) i idee popularne wśród Polaków w połowie XIX w., a które odnajdywali m.in. w dziełach Mickiewicza („Dwa ideały” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=347).

Hieronim Kajsiewicz (1812-1873) głosi kazanie o pokucie w życiu narodu, czyniąc to z pozycji ultramontańskich („O pokucie” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=348).


***

OMP w serwisach Facebook i Twitter

Utworzyliśmy profile OMP w serwisach Facebook: http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 i Twitter: http://www.twitter.com/OMPkrakow. Będziemy umieszczać tam wiadomości o naszej działalności, przede wszystkim promujące rozmaite wydarzenia (dyskusje, konferencje, wykłady) i informujące o nowościach (aktualizacjach stron internetowych OMP i premierach książek). Zapraszamy do odwiedzin, zachęcamy do dołączania do nas i prosimy o propagowanie obu stron Ośrodka wśród znajomych.


***

Nowe filmy w kanale www.youtube.com/OsrodekMysli

Na stronie OMP w serwisie youtube można obejrzeć fragmenty dyskusji "Dokąd zmierza Ukraina? Krajobraz po wyborach" (Kraków, 2 III 2010), zorganizowanej przez Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, z udziałem Pawła Kowala (poseł do Europarlamentu), Andrzeja Brzezieckiego (Nowa Europa Wschodnia) i Stanisława Górki (Instytut Europeistyki UJ). Debatę moderował Zbigniew Dura (Klub Jagielloński). Przypominamy, że na stronie www.youtube.com/OsrodekMysli są dostępne również filmy z konferencji „Koniec stosunków transatlantyckich? Relacje USA-UE a polskie interesy” (19 XII 2009).


***

„Geopolityka i zasady” – premiera 25 marca


"Geopolityka i zasady" – 10. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” – inspirowane myślą Adolfa Bocheńskiego studia współczesnych politologów, historyków i publicystów poświęcone polskiej myśli geopolitycznej i konserwatyzmowi – ich założeniom ideowym i kluczowym dylematom w XX wieku. Współwydawcą książki jest Fundacja Pamięć i Tożsamość.

Książka wydana w ramach Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej - Zaczęło się w Polsce (www.3989.pl), organizowanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

288 stron, miękka oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl – cena 30 zł wraz przesyłką (inne książki z serii PTI do nabycia w sklepiku OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=9)


Spis treści:

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie

CZĘŚĆ I: GEOPOLITYKA

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej

Marek Kornat, Spor o polską rację stanu w roku 1937

Maciej Zakrzewski, Droga do Libourne. Stanisław Cat Mackiewicz a polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

Rafał Habielski, „Tytuł pozostaje ten sam”. O powinowactwach geopolitycznych grupy „Buntu Młodych” i „Kultury”

Krzysztof Mazur, Geopolityka w myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w latach 1980-1981

Piotr Bajda, Geopolityczne znaczenie Europy Środkowej – zaniedbane sąsiedztwo

Arkady Rzegocki, Optymizm nie zastąpi nam racji stanu

CZĘŚĆ II: ZASADY

Włodzimierz Bernacki, Konserwatyzm a realizm polityczny

Piotr Koryś, Dwa realizmy. Paradygmat realizmu politycznego konserwatyzmu i nacjonalizmu polskiego w poglądach Adolfa Bocheńskiego

Krzysztof Kawalec, Konserwatyści w II Rzeczypospolitej. Nurt polityczny czy grupa nacisku?

Andrzej Chojnowski, Konserwatyści w Drugiej Rzeczypospolitej – czyli o problemie tożsamości

Rafał Matyja, Prawica w pułapce pamięci?


***

Teksty Jacka Kloczkowskiego (OMP) w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Polskim”

- „Igrający z wyborcami” („Rzeczpospolita”, 11 III 2010) - http://www.rp.pl/artykul/9133,445361_Kloczkowski__Igrajacy_z_wyborcami.html

- „Europa jak u Hobbesa” („Dziennik Polski”, 24 II 2010) - http://www.dziennik.krakow.pl/pl/aktualnosci/opinie/999611-europa-jak-u-hobbesa.html


Polecamy także tekst prof. Aleksandra Surdeja „Uprowadzanie Europy” („Dziennik Polski”, 25 II 2010) - http://www.dziennik.krakow.pl/pl/aktualnosci/opinie/999912-uprowadzanie-europy.html


***

1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie


Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości i poinformowanie o niej znajomych.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Środki na konto organizacji pożytku publicznego przekazują Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w PIT trzy pola:  1. nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):


Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ  1. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)


nr KRS 0000076016  1. przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)


- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego. 


***

Strona o polskiej myśli politycznej – www.polskietradycje.pl


***

Nowość „Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?”

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=132


***

Książki OMP w 2009 r. – podsumowanie - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=11&pid=225


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko

* Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP