Informator OMP z dnia piątek, 27 listopada 2009
Numer wydania: 77Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 27 listopada 2009


***

- zaproszenie: dyskusja „Między Niemcami a Rosją 1939-2009” – 30 XI 2009

- nowe teksty na stronie: prof. Janusz Ekes o sile państwa w I RP, dr Jacek Kloczkowski o polskich problemach z władzą polityczną

- nowość książkowa: „Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej. Antologia tekstów”


***

Zaproszenie: dyskusja „MIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ – 1939-2009 – polska geopolityka, patriotyzm i realizm polityczny”

30 listopada (poniedziałek), 18.00, Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków


Głosy wprowadzające:

- dr hab. Marek Kornat

- Jerzy Kowynia

- dr Arkady Rzegocki


Po debacie o tradycjach i współczesności polskiej geopolityki, odbędzie się dyskusja nad fragmentem książki Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją – tekst do ściągnięcia: http://www.omp.org.pl/Miedzy_Niemcami_a_Rosja.pdf.

Dyskusja w ramach Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej (www.3989.pl), organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Janusz Ekes, „Siła państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=753

- Jacek Kloczkowski, „Rządy niekonsekwencji? Władza w polskiej tradycji politycznej” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=752


***

Premiera: „Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej” – 30 XI 2009

9. książka w serii Polskiej Tradycje Intelektualne

Wstęp, wybór i opracowanie tekstów: Jacek Kloczkowski

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009


Wybór tekstów klasyków polskiej myśli – m.in. Piotra Skargi, Stanisława Staszica, Michała Bobrzyńskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Czumy, Zygmunta Balickiego, Pawła Popiela, Bronisława Trentowskiego, Edwarda Abramowskiego, Jana Ostroroga – rozważających różne aspekty władzy politycznej, jej teorię i praktykę. Ich analizy i koncepcje ukazują kluczowy w polskiej tradycji politycznej dylemat: jak pogodzić pragnienie zapewnienia możliwie największej wolności jednostkom z potrzebą silnych, skutecznych rządów. Pozwalają również zrozumieć, dlaczego w dziejach Polski próby znalezienia równowagi między tymi dążeniami kończyły się często niepowodzeniem.


384 strony, format 125x195, miękka oprawa, ISBN 978-83-60125-74-8, cena wraz z przesyłką 35 zł [zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub w sklepie internetowym OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=131 – dostępne są w nim również inne tomy z serii Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=9]


„Jedną z najpowszechniej uznanych wad dawnej Rzeczypospolitej jest jej  b e z r z ą d, a n a r c h i a. Nie pochodziła ona z braku organów rządu, nie pochodziła z braku instytucji sprawiedliwości - owszem pochlubić się możemy w teorii, że nie mieliśmy biurokracji, a mieliśmy urzędników opatrzonych szerokimi atrybutami doraźnej władzy, mieliśmy piękną instytucję sądów wybieralnych, wyrobioną na najpiękniejszych zasadach, mieliśmy cały poczet dygnitarzy i urzędników, którzy gdyby byli funkcjonowali, nie byłoby bezrządu. Bezrząd nasz zatem nie był winą instytucji, był winą zatracenia pojęcia rządu i władzy, winą upadku poszanowania prawa w narodzie”. - Józef Szujski

„Egzystencja i całość państw naszych, niepodległość innym narodom może być dziełem sprzyjania poróżnionych sąsiadów, lecz doskonały rząd, lecz Rzeczypospolitej trwałość od nas samych zależy. Jaką jej damy teraz formę, jaką sobie przepiszemy rządu konstytucję, w takiej na zawsze zostaniemy. W tej czasu porze albo będziemy prawdziwie ludem wolnym, albo będziemy niewolnikami”. - Hugo Kołłątaj

„Sytua­cja dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej [jest] trudna i niewesoła. […] Znajduje się on tak, jak małe dziecko, pod stałą opieką ministrów […]. Zarazem jednak Pan Prezy­dent Rzeczypospolitej ma sprawować rządy. Ile tu pola dla kon­fliktu, ile tu pola dla tarć i ile tu świadomych lub bezwiednych przeszkód dla pracy Prezydenta Rzeczypospolitej. Rozumiem, że poza Ameryką wszędzie istnieje to samo, a zatem żyć z tym można, a skoro konstytucja nasza tak każe, to i trzeba”. - Józef Piłsudski


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP