Informator OMP z dnia sobota, 31 października 2009
Numer wydania: 75Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 31 października 2009


***

- zaproszenie: dyskusja „Jak wiele PRL w III RP? Dziedzictwo komunizmu a Polska po 1989 roku” – 10 XI 2009

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Piotr Legutko o mediach i polityce w III RP, Tomasz Gąsowski o stosunku Polaków do władzy zaborczej w XIX wieku)

- „Esej o duszy polskiej” nominowany do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza


***

Dyskusja „Jak wiele PRL w III RP? Dziedzictwo komunizmu a Polska po 1989 roku” – Kraków, 10 listopada 2009Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zapraszają na dyskusję: „Jak wiele PRL w III RP? Dziedzictwo komunizmu a Polska po 1989 roku”, z udziałem prof. Włodzimierza Bernackiego, dr Filipa Musiała i red. Jarosława Szarka. Będą oni szukać odpowiedzi na pytania:

- w jakim stopniu dwudziestolecie 1989-2009 zostało zdeterminowane spuścizną PRL?

- kto zawinił, że owa spuścizna nie została skuteczniej przezwyciężona w niektórych dziedzinach życia intelektualnego, politycznego i społecznego?

- czy elity III RP miały pomysł na nową Polskę odpowiadający jej potencjałowi i aspiracjom?

- czy wracanie w debacie publicznej do przeszłości peerelowskiej i próby jej rozliczenia w wymiarze ideowym nie zepchnęły na plan dalszy zmian instytucjonalnych, niezbędnych do skutecznego odcięcia się od niej?


Kraków, wtorek, 10 listopada, godzina 17.30, ul. Piłsudskiego 13, sala 206 (II piętro)


Dyskusja odbywa się w ramach programu OMP „Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej”, realizowanego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków (www.krakow.pl).


W czasie debaty zostaną zaprezentowane nowe tomy z serii „Z archiwum bezpieki. Nieznane karty PRL”: Na szlaku niepodległości i A kto chce być sługą… - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=8


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl


- Piotr Legutko (redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” – www.dziennik.krakow.pl): „Media i polityka – dwadzieścia lat później” (tekst napisany do książki Rzeczpospolita 1989-2009: zwykłe państwo Polaków?, pod red. Jacka Kloczkowskiego – premiera: grudzień 2009) http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=751

- prof. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii UJ) – „Rząd narodowy versus najezdniczy. Polacy wobec władzy w czasach rozbiorów” http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=750


***

„Esej o duszy polskiej” nominowany do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza


Wydana przez OMP książka prof. Ryszarda Legutki „Esej o duszy polskiej” została doceniona przez jurorów Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza i znalazła się wśród dzieł nominowanych do Nagrody za 2008 r. obok prac m.in. Joanny Siedleckiej, Tomasza Gabisia, Bronisława Wildsteina i Jarosława Marka Rymkiewicza.


Książka jest do nabycia w sklepie internetowym OMP: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=92 lub zamówienie bezpośrednie sklepik@omp.org.pl, cena wraz z przesyłką: 30 zł. Za 60 zł można także nabyć pakiet trzech książek Ryszarda Legutki – oprócz „Eseju…” wchodzą w jego skład „Podzwonne dla błazna” i „Raj przywrócony” (http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=93).


***

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki

* Dariusz Gawin

* Dariusz Karłowicz

* Jacek Kloczkowski

* Zdzisław Krasnodębski

* Miłowit Kuniński

* Ryszard Legutko

* Rafał Matyja

* Czesław Porębski

* Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP