Informator OMP z dnia czwartek, 30 kwietnia 2009
Numer wydania: 64Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 30 kwietnia 2009


***

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (klasyczne teksty dziewiętnastowiecznych myślicieli konserwatywnych Juliana Klaczki i Jana Koźmiana, artykuł Adolfa Bocheńskiego z lat II wojny światowej)

- zaproszenie: konferencja „Geopolityka i zasady” (Kraków, 5 czerwca 2009)

- nowość w serii Biblioteka Myśli Politycznej: Zdzisław Najder Obywatelskie rozmyślania


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


- szkic Juliana Klaczki (1825-1906, autor m.in. Dwóch kanclerzy, wznowionej w 2009 r. przez OMP analizy polityki rosyjskiej i pruskiej w 2. połowie XIX wieku) o Dante Alighierim -  http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=317

- artykuł Jana Koźmiana (1814-1877) Czym dla Polski sojusz z rewolucją moskiewską, a czym z radykalizmem europejskim, pisany w przededniu (1862) powstania styczniowego, zawierający krytykę dążeń radykalnych i rewolucyjnych - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=318

- artykuł Adolfa Bocheńskiego (1909-1944) Historia i polityka - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=319


***

Zaproszenie: „Geopolityka i zasady” - konferencja poświęcona myśli Adolfa Bocheńskiego, organizowana w ramach obchodów stulecia jego urodzin


Ośrodek Myśli Politycznej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Adolfa Bocheńskiego (1909-1944), jednego z najwybitniejszych myślicieli II RP i bohatera wojennego, przygotował we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Pamięć i Tożsamość program PAŃSTWO, GEOPOLITYKA, ZASADY - IDEE I DZIAŁALNOŚĆ ADOLFA BOCHEŃSKIEGO. W jego ramach 5 czerwca w Krakowie odbędzie się konferencja „Geopolityka i zasady. Znaczenie i aktualność myśli Adolfa Bocheńskiego”. Ukaże ona dorobek tego znakomitego myśliciela na szerokim tle polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku.

      W ramach konferencji odbędą się dyskusje:

Adolf Bocheński – ostatni Stańczyk?  

- Konserwatywny realizm polityczny a granice kompromisu w polityce

- Polska racja stanu AD 1937 – polska racja stanu AD 2009: ciągłość czy zerwanie?

- Czy konserwatyści mogą rządzić Polską? Rola konserwatystów w polityce polskiej – przeszłość i teraźniejszość

Wśród referentów i dyskutantów znajdą się m.in: dr hab. Włodzimierz Bernacki, dr Arkady Rzegocki, dr Kazimierz Michał Ujazdowski, dr Rafał Matyja, prof. Bogdan Szlachta, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Andrzej Chojnowski, dr Piotr Koryś, dr hab. Marek Kornat. Zapraszamy do udziału w konferencji. Jest on bezpłatny. Wystarczy nadesłać zgłoszenie (imię, nazwisko i instytucja) do 20 maja na adres omp@omp.org.pl. Z powodów logistycznych o przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Wraz z potwierdzeniem udziału zostaną dosłane dalsze szczegóły organizacyjne.

W ramach programu „Państwo, geopolityka, zasady” odbędą się także inne konferencje i debaty, o których będziemy na bieżąco informować. Przygotowane jest również wznowienie najsłynniejszego dzieła Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją. Biogram i teksty Adolfa Bocheńskiego są dostępne na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=158.


***

Nowość: Zdzisław Najder Obywatelskie rozmyślania


66. tom w serii Biblioteka Myśli Politycznej – premiera: maj 2009

Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, 2009


Wybór publicystyki poświęconej polskiej polityce zagranicznej, zagadnieniu miejsca Polski w Europie i tożsamości narodowej, dylematom polityki wewnętrznej i głównym liniom podziałów na scenie politycznej i w debacie publicznej. Teksty zawarte w książce ukazują najważniejsze spory na ten temat prowadzone w ostatnich dekadach PRL i w III RP i przedstawiają stanowisko jednego z najważniejszych ich uczestników. 


„Jakie powinno być nasze miejsce w Projekcie Europejskim – w tym przedsięwzięciu, które najpierw miało trwale uchronić Europę od samozniszczenia, a teraz jest narzędziem zachowania naszej zbiorowej i indywidualnej tożsamości w dobie globalizacji? Otóż Polskę w Europie musimy sobie dopiero wytworzyć, bo gotowa nie jest. Umieszczenie w europejskiej rodzinie musi być zarazem aktem poprawy. Nie dostosowania się do innych, poddania ich dyktatowi (jak twierdzą euro-histerycy). Tego nikt od nas nie oczekuje: oczekują od nas wzmocnienia Unii. Bierne przyporządkowanie wcale organizmu nie wzmacnia. Trzeba dać z siebie to, czego Unii brakuje, czego potrzebuje, co będzie dla niej pożyteczne. A to znaczy, że nie będziemy wchodzić narzekając i ociągając się. To znaczy, że nie będziemy się włączać bez własnego „wsadu dewizowego”. Trzeba pokrywać koszta wnosu i ryzykować – tak, jak ryzykuje aktor wchodzący na nową scenę, czy debiutujący zawodnik”. (fragment tekstu Miejsce Polski w Europie)


Zdzisław Najder (ur. 1930 w Warszawie), profesor, historyk literatury, opozycjonista w PRL, polityk i publicysta. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i w Oksfordzie. Prace o twórczości Josepha Conrada uczyniły go jednym z najbardziej uznanych na świecie autorytetów w tej dziedzinie. W PRL zaangażował się w działalność opozycyjną i niepodległościową. W 1975 r. założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe, publikował w drugim obiegu, współpracował z paryską "Kulturą". Gdy wprowadzenie stanu wojennego zastało go w Anglii, zdecydował się pozostać zagranicą. Został dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1982-1987). W odwecie władze komunistyczne skazały go w 1983 r. zaocznie na karę śmierci; wyrok uchylono w 1989 r. W pierwszych latach III RP zaangażował się w życie polityczne jako doradca Lecha Wałęsy i Jana Olszewskiego. W dyskusjach politycznych i publicystycznych ostatniego dwudziestolecia dał się poznać jako zwolennik zerwania z komunistyczną przeszłością, zaangażowania Polski w procesy integracji europejskiej i prowadzenia aktywnej polityki wschodniej, zwłaszcza zacieśniania współpracy polsko-ukraińskiej. W 2005 r. został odznaczony francuskim orderem Legii Honorowej. Ogłosił m.in.: Nad Conradem (1965), Wartości i oceny (1971), Życie Conrada-Korzeniowskiego (1981), Ile jest dróg? (1982), Jaka Polska: Co i komu doradzałem (1993), Z Polski do Polski przez PRL (1995), Conrad in Perspective: Essays on Art and Fidelity (1997), Patrząc na Wschód: eseje 1975-2008 (2008).


360 stron, miękka oprawa; zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub sklepik OMP http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=119; cena promocyjna (wraz z przesyłką): 30 zł


***

Nowość: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki


Ukazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy  polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.


„Pokusa, aby większość niepowodzeń Polski na arenie międzynarodowej w minionych stuleciach tłumaczyć jej położeniem geopolitycznym, jest silna i w znacznej mierze usprawiedliwiona. W istocie, trudno było o bardziej niefortunną konfigurację na Starym Kontynencie niż ta, w której centrum się znaleźliśmy. W analizie dziejów polskiej geopolityki można więc zwracać uwagę głównie na trudności, na jakie napotykaliśmy z racji na swe położenie między Niemcami a Rosją, kwitując je krótkim stwierdzeniem, że były na ogół zbyt duże, aby się z nimi skutecznie uporać. To byłoby jednak zbyt proste i jałowe. Geopolitycznego położenia co prawda się nie wybiera, ale trudno zarazem uznać, że przesądza ono raz na zawsze o losach danej wspólnoty politycznej, można je bowiem próbować kształtować. Polacy różnie sobie z tym radzili. Burzliwe dzieje Polski są z tego powodu niezwykle interesującą lekcją na temat czynników, jakie przesądzają o triumfach bądź klęskach w geopolitycznych rozgrywkach. Mówią też wiele o naszym narodowym charakterze i o specyfice polskiej polityki. Dlatego warto je analizować, szukając inspiracji do radzenia sobie z wyzwaniami, przed jakimi wciąż stajemy”.  (fragment tekstu J. Kloczkowskiego Przeklęte miejsce Europy?)


Książka została wydana w ramach projektu Jaka Polska? W jakiej Europie? zrealizowanego z Narodowym Centrum Kultury.

Zamówienia: 30 zł (wraz z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa) – sklepik@omp.org.pl bądź przez sklepik na stronie OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=118


Spis treści:


Jacek Kloczkowski, Przeklęte miejsce Europy? Meandry polskiej geopolityki (http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=730)


Część I - Wolność czy siła? Polscy myśliciele o wizjach ładu europejskiego XV-XVIII w.

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geopolityka I Rzeczypospolitej

- Włodzimierz Bernacki, Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII w.


Część II - Idealizm czy realizm? Sprawa polska a stosunki międzynarodowe w Europie w XIX w.

- Radosław Żurawski vel Grajewski, Gry dyplomatyczne Adama Czartoryskiego – efektowność czy efektywność?

- Arkady Rzegocki, Wizja polityki międzynarodowej Juliana Klaczki

- Andrzej Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu (http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=298)

- Michał Łuczewski, W drodze do państwa. Polskich socjalistów kłopoty z geopolityką


Część III - Geopolityczne gry o niepodległość. Myśliciele II Rzeczpospolitej o międzynarodowym położeniu Polski w pierwszej połowie XX w.

- Andrzej Nowak, Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego (http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=726)

- Piotr Koryś, Pomiędzy Rosją a Niemcami, czyli wizja geopolityczna Romana Dmowskiego

- Kazimierz Michał Ujazdowski, Polska państwem rewizjonistycznym. Koncepcje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego


Część IV - Czasy żelaznej kurtyny. Polscy myśliciele w dyskusji o stosunkach międzynarodowych 1945-1989

- Krzysztof Szczerski, Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej

- Marek Kornat, Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego (http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=310)

- Piotr Kimla, „Współrządzić czy nie kłamać?”. Rozstrzygnięcie Stanisława Stommy

- Rafał Matyja, Realizm „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego”

- Paweł Kowal, Sytuacja geopolityczna Polski w ideologii i praktyce działania władzy komunistycznej w PRL – przypadek lat 80.


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP