Informator OMP z dnia poniedziałek, 12 lipca 2010
Numer wydania: 93Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 12 lipca 2010


- nowe teksty na stronie – www.omp.org.pl (Przemysław Żurawski vel Grajewski, Dariusz Gawin)

- nowości na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog (Zdzisław Krasnodębski, Arkady Rzegocki, Piotr Bajda, Jacek Kloczkowski)

- nowość w serii „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL” – A kto chce być wolny…

- książkowe zapowiedzi na sierpień


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polityka polska na forum Unii Europejskiej 2005-2007 a cele polityczne Rzeczypospolitej – próba oceny

- Dariusz Gawin, Przekleństwo 1709 roku. Czy Polacy mogą wybić się na podmiotowość?


***

Nowości na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Zdzisław Krasnodębski, Krajobraz po wyborach

- Arkady Rzegocki, Prezydentura czasu wyzwań

- Piotr Bajda, A jednak zaskoczenie – kilka uwag o wyborach parlamentarnych na Słowacji

- Jacek Kloczkowski, Zgoda buduje czyli razem na Tuska?

- Jacek Kloczkowski, Na pohybel z sondażami


***

Nowość: A kto chce być wolny…

XIII tom w serii „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL” pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka

Książka o oporze wobec władzy komunistycznej, podjętym przez środowiska niepodległościowe w PRL i sposobach, jakimi komuniści próbowali ten opór zdławić. Autorzy tomu przedstawiają losy często zapomnianych dziś bohaterów walki o wolność, obalając zarazem wiele stereotypów dotyczących pracy peerelowskiego aparatu represji i działalności ówczesnej opozycji. Artykuły przedstawiają bezkompromisową wersję historii, politycznie niepoprawną i daleką od ideologii „grubej kreski”.

Cena w sklepiku OMP – 30 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl


***

Zapowiedzi książkowe na sierpień


Józef Supiński, Szkoła polska gospodarki społecznej. Wybór pism

XXXV tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Opatrzony wstępem prof. Włodzimierza Bernackiego wybór tekstów czołowego liberalnego myśliciela polskiego XIX wieku, rozważającego kwestie związane z ideami fundującymi porządek społeczny i polityczny oraz praktyczne sposoby organizacji społeczeństwa, w tym rolę podatków, handlu, szkolnictwa, wymiaru sprawiedliwości.

Cena w sklepiku OMP – 35 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl (realizowane od 15 sierpnia)


Czerwona zaraza

XIV tom w serii „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL” pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka

„Po 1989 roku najbardziej wpływowe środowiska opiniotwórcze podważyły sens pamiętania o narodowej tożsamości. Wyrosło pokolenie ukształtowane w duchu wyboru przyszłości, a zerwania z przeszłością, którą przedstawiano jako balast przeszkadzający w modernizacji kraju. Dzisiaj atmosfera jest już inna. Zmienia się klimat społeczny. Wykluczony przez lata patriotyzm powraca. Oczywista staje się prawda, iż naród nieznający swej przeszłości nie tylko nie będzie potrafił zbudować przyszłości, ale nie pojmie też teraźniejszości. Czerwona zaraza to zbiór artykułów o komunistycznych zbrodniach i manipulacjach, o heglowskim ukąszeniu, na które wielu okazało się wyjątkowo nieodpornych, o zdradzie i pętaniu niezależności, o walce z religią i Kościołem, a także o braku – nawet symbolicznej – odpowiedzialności za te czyny” (ze Wstępu).

Cena w sklepiku OMP – 30 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl (realizowane od 15 sierpnia)


Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka

XI tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne

Analiza dyskusji o władzy politycznej, prowadzonych przez polskich myśli politycznych od średniowiecza aż po czasy współczesne, skonfrontowanych z praktycznymi dylematami rządzenia z różnych okresów dziejów Polski. Wśród autorów Zdzisław Krasnodębski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Arkady Rzegocki, Piotr Koryś, Michał Szułdrzyński, Krzysztof Kawalec, Michał Łuczewski, Tomasz Gąsowski, Maciej Marszał, Włodzimierz Bernacki, Janusz Ekes, Rafał Matyja.

„Może więc się zdawać – i wielu Polakom się zdaje – że Polska to tylko dość przypadkowe ramy, w jakich toczy się życie jednostek, że jest ona niekonieczną i w przyszłości zbędną strukturą pośrednią między regionem czy stronami rodzinnymi (nazwanymi „małą ojczyzną”), a szerszymi, europejskimi strukturami. W istocie jednak stanowi ona nie tylko wartość samą w sobie i dobro zbiorowe – mimo integracji europejskiej – lecz jest także gwarancją naszej wolności indywidualnej. Polacy przekonywali się o tym wielokrotnie po 1795 r. Nic nie wskazuje na to, że po 1989 r. świat zmienił się tak bardzo, aby tamto nasze fundamentalne doświadczenie straciło swą ważność”. (fragment tekstu Zdzisława Krasnodębskiego Republikanizm po komunizmie)

„Uprzedzenia wobec tradycji Rzeczypospolitej są czasami bardzo silne i nawet ci, którzy zasadniczo akceptują tezę o kryzysie nowożytnej koncepcji państwa i polityki w zachodniej Europie pod wpływem globalnych przemian i przedefiniowania starych pojęć, mają skłonność do odmawiania republikańskiej tradycji Polaków z XVI i XVII wieku większego znaczenia dla współczesności. Wydaje się jednak, że właśnie to, co często uważane było za słabość Polaków w Europie w XIX i XX wieku – brak scentralizowanego państwa, słabo rozwinięty aparat centralnej administracji, niechęć do nazbyt formalnego i ujednoliconego systemu prawa – może być inspiracją dla nowych form działania w środowisku Unii Europejskiej czy globalizującego się świata”. (fragment tekstu Marka A. Cichockiego Rzeczpospolita – utracony skarb Europy)

Cena w sklepiku OMP – 30 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl (realizowane od 15 sierpnia)


***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko

* Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP