Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Nasi autorzy:Marek Cichocki
Marek A.Cichocki – filozof, politolog, specjalista od spraw niemieckich. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2004 roku dyrektor programowy Centrum Stosunków Międzynarodowych. Obecnie dyrektor programowy Europejskiego Centrum w Natolinie. Tłumacz polskiego wydania pism Carla Schmitta. Wydał Ciągłość i zmiana (1999), Porwanie Europy (2004), Władza i pamięć (2005). Razem z Dariuszem Karłowiczem wydaje rocznik filozoficzny „Teologia polityczna” - www.teologiapolityczna.pl. Jest także redaktorem naczelnym pisma „Nowa Europa. Przegląd natoliński”.
 


Książki Marka A. Cichockiego w seriach OMP:
Porwanie EuropyWładza i pamięć


Teksty Marka Cichockiego w książkach OMP:

 
Teksty Marka Cichockiego na stronie OMP:Opinie o książkach Marka Cichockiego:
 
"Władza i pamięć"

 • Wojciech Roszkowski
  We Władzy i pamięci Marek Cichocki rozwija tezę, że po 1989 r. pamięć Polaków została objęta operacją, którą autor określa mianem „prewencji”. Operacja ta miała na celu zapobieżenie rozlania się fal rewindykacji, które dla jednych były groźne ze względu na mniej lub bardziej uzasadnione obawy przed rewolucją, dla drugich ze względu na ich interes osobisty. Autor sięga także w głąb naszej historii, by ukazać, jak kształtowały się różne pokłady naszej pamięci narodowej, a także konfrontuje ją z intelektualnymi podstawami Unii Europejskiej. Napisana precyzyjnym i jasnym stylem, a także oparta o głęboką erudycję, książka Cichockiego jest lekturą nie tylko bardzo ważną, ale i pasjonującą.

 • Jadwiga Staniszkis
  Książka Marka Cichockiego prowadzi nas do sedna dzisiejszych dylematów polityki pamięci i tożsamości. Autor, pokazując intelektualny kontekst naszej części świata, nie boi się określić własnego w nim miejsca. Zachwyca głębokość jego rozważań o trudnych relacjach liberalizmu, patriotyzmu i solidarności. Wciąga – brawurowa analiza postkomunistycznego systemu eksploatującego polską demokrację. Fascynacja polskim losem i – koncentracja na Unii, a nie – Europie utrudnia jednak autorowi uchwycenie szczególnego fenomenu Europejskiej pamięci opartego na równoczesnym zapamiętywaniu i zapominaniu, ciągłości i zmianie.

 • Bronisław Wildstein - Recenzja książki Marka Cichockiego "Władza i pamięć"


"Porwanie Europy"

 • Władysław Bartoszewski
  "Rozważania Marka Cichockiego, historyka idei, o Europie jaką była, jaka jest i jaką może będzie, są oryginalne, miejscami kontrowersyjne, a przez to pobudzające do myślenia. Nic nam zaś bardziej nie jest dziś potrzebne, niż spokojna refleksja oparta o analizę pojęć i faktów z dalszej i niezbyt dalekiej przeszłości. Autor "Porwania Europy" prezentuje nam interesujący materiał do takiej refleksji dla nas wszystkich, Europejczyków żyjących nad Wisłą, Bugiem, Wartą i Odrą".

 • Zdzisław Krasnodębski
  "Marek Cichocki dokonuje głębokiej, wielowymiarowej i kompetentnej analizy sytuacji politycznej w Europie. Zamiast rozpowszechnionego w Polsce myślenia życzeniowego znajdziemy w tej świetnej książce chłodny, rozsądny realizm bez którego niemożliwa jest racjonalna polityka. Ta książka powinna stać się obowiązkową lekturą polskich polityków i publicystów zajmujących się problematyką europejską oraz stosunkami polsko-niemieckimi."

 • Bronisław Wildstein
  "Ta książka traktuje o Unii Europejskiej i wyzwaniach, jakie stawia ona dziś przed Polską. Jej autor wychodzi poza poziom stereotypów i łatwej retoryki. Odsłania grę interesów ukrytą za podniosłymi deklaracjami, ideologiczne zafałszowania oraz zwykłe nieporozumienia, towarzyszące procesowi integracji europejskiej. Lektura konieczna dla wszystkich, którzy w sposób świadomy uczestniczyć chcą w wydarzeniach decydujących dla naszego kraju i kontynentu."

 • Bronisław Wildstein - Recenzja książki Marka Cichockiego "Porwanie Europy"


Drukuj | Wyślij | Hits: 28141 |

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,099791 sekund(y)