Informator OMP z dnia piątek, 13 marca 2009
Numer wydania: 60Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 13 marca 2009


***

- 1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej – Zdzisław Krasnodębski „Upadek idei postępu”

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (klasyka myśli konserwatywnej i liberalnej - Lord Acton o demokracji w Europie; publicystyka historyczna - Jacek Kloczkowski o meandrach polskiej geopolityki)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (artykuł Marka Kornata o wizjach geopolitycznych Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego; teksty Adolfa Bocheńskiego, Adama Doboszyńskiego i Stanisława Cata-Mackiewicza)

- recenzje książek OMP w „Dzienniku Polskim”


***

1 procent podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej

Bardzo prosimy o rozważenie możliwości przekazania na działalność Ośrodka Myśli Politycznej 1 proc. podatku. Informacje na ten temat są dostępne na stronie: http://www.omp.org.pl/podatek.htm

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej

Zdzisław Krasnodębski, „Upadek idei postępu” - analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych ostatnich stuleci, będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z udziałem najwybitniejszych myślicieli różnych epok. Autor ukazuje przede wszystkim koncepcje jej niemieckich twórców i propagatorów – m.in. Immanuela Kanta, Maxa Webera i Jürgena Habermasa – i rozważa wpływ, jakie wywarły one na niemiecką politykę w XIX i XX wieku. 

Książkę można nabyć w sklepiku OMP: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=115. Można ją zamawiać również pocztą elektroniczną: sklepik@omp.org.pl (promocyjna cena: 30 zł wraz z przesyłką).

W 2009 r. ukaże się także nowa książka Zdzisława Krasnodębskiego Nowoczesność i zacofanie. Polskie strategie modernizacyjne. Polecamy również wydane przez OMP wybory publicystyki tego autora:

- Drzemka rozsądnych - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=47  

- Zmiana klimatu - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=60


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl


- Lord Acton (1834-1902, wybitny publicysta i historyk angielski, przedstawiciel chrześcijańskiego liberalizmu), „O demokracji w Europie” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=729

- Jacek Kloczkowski (Ośrodek Myśli Politycznej) „Przeklęte miejsce Europy? Meandry polskiej geopolityki” -  - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=730


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


Opracowania:

- Marek Kornat (Instytut Historii PAN, WSB-NLU w Nowym Sączu), „Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=310 (tekst z książki „Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki”, seria: Polskie Tradycje Intelektualne”, premiera: kwiecień 2009)


Teksty źródłowe czołowych myślicieli II RP:

- Adolf Bocheński (1909-1944, konserwatywny publicysta, bohater wojenny, poległ rozbrajając – na ochotnika – pole minowe pod Ankoną), „Polska w polityce Stalina” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=307 (pisana w 1944 r. analiza położenia Polski w obliczu sytuacji geopolitycznej, jaka wytworzyła się na świecie wskutek II wojny światowej)

- Adam Doboszyński (1904-1949, publicysta związany z endecją, stracony z wyroku władz komunistycznych), „Konspiracje” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=308 (artykuł o konspiracji jako ważnym aspekcie polskiej tradycji politycznej i problemie etycznym)

- Stanisław Cat-Mackiewicz (1896-1966, publicysta i polityk konserwatywny), „Wracać czy nie wracać” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=309 (rozważania z 1945 r. o ówczesnej sytuacji geopolitycznej i wynikających z niej wnioskach dla polityki polskiej)


***

Recenzje książek OMP w „Dzienniku Polskim” (http://dziennikpolski24.pl/)

- Włodzimierz Jurasz „Postępowy konserwatysta” (o książce A. W. Rzewuskiego „O formie rządu republikańskiego”) - http://dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M597891fd05d.0.html

- Włodzimierz Jurasz „Rosja, czyli drażnienie niedźwiedzia” (o wyborze tekstów „Realizm polityczny. Przypadek polski”) - http://dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5c83777f5c0.0.html


***

Lutowe nowości w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

- Hieronim Kajsiewicz „O duchu rewolucyjnym” (biogram i teksty Hieronima Kajsiewicza dostępne są na stronie www.polskietradycje.plhttp://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=87).

- Julian Klaczko „Dwaj kanclerze” (biogram i teksty Juliana Klaczki dostępne są na stronie www.polskietradycje.plhttp://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=132).


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP