Informator OMP z dnia wtorek, 21 kwietnia 2009
Numer wydania: 63Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 21 kwietnia 2009


***

- 1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Zdzisław Najder o Ojczyźnie w poezji Herberta, Remigiusz Witkowski o Adolfie Bocheńskim)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (opracowania Krzysztofa Kawalca o polityce i myśli politycznej II RP, Jacek Kloczkowski o polskiej myśli politycznej XIX wieku)

- zaproszenie: konferencja „Geopolityka i zasady” (Kraków, 5 czerwca 2009)

- zaproszenie: „Władza czyli…? Przypadek I RP” – program edukacyjny dla uczniów szkół średnich

- nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki

- OMP poleca: „Państwo emancypacyjne/opresywne” - konferencja organizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ i Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod patronatem OMP


***

1 procent podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej

Bardzo prosimy o rozważenie możliwości przekazania na działalność Ośrodka Myśli Politycznej 1 proc. podatku. Informacje na ten temat są dostępne na stronie: http://www.omp.org.pl/podatek.htm

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl


- Zdzisław Najder, „Wielka Ojczyzna Zbigniewa Herberta” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=734

- Remigiusz Witkowski, „Adolf Bocheński – cnota niezłomności” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=733


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


I. Opracowania prof. Krzysztofa Kawalca (Uniwersytet Wrocławski):

-  „Druga Rzeczpospolita – szanse demokracji” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=316

- „Państwo autorytarne a problem niepodległości i suwerenności w okresie II Rzeczypospolitej” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=314

- „Spór o granice wschodnie Polski 1919-1920” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=315

II. Jacek Kloczkowski (OMP), „Polska myśl polityczna czasów zaborów – dylematy, nurty i idee (zarys)” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=313


***

Zaproszenie: „Geopolityka i zasady” - konferencja poświęcona myśli Adolfa Bocheńskiego, organizowana w ramach obchodów stulecia jego urodzin


Ośrodek Myśli Politycznej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Adolfa Bocheńskiego (1909-1944), jednego z najwybitniejszych myślicieli II RP i bohatera wojennego, przygotował we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Pamięć i Tożsamość program PAŃSTWO, GEOPOLITYKA, ZASADY - IDEE I DZIAŁALNOŚĆ ADOLFA BOCHEŃSKIEGO. W jego ramach 5 czerwca w Krakowie odbędzie się konferencja „Geopolityka i zasady. Znaczenie i aktualność myśli Adolfa Bocheńskiego”. Ukaże ona dorobek tego znakomitego myśliciela na szerokim tle polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku.

      W ramach konferencji odbędą się dyskusje:

Adolf Bocheński – ostatni Stańczyk?  

- Konserwatywny realizm polityczny a granice kompromisu w polityce

- Polska racja stanu AD 1937 – polska racja stanu AD 2009: ciągłość czy zerwanie?

- Czy konserwatyści mogą rządzić Polską? Rola konserwatystów w polityce polskiej – przeszłość i teraźniejszość

Wśród referentów i dyskutantów znajdą się m.in: dr hab. Włodzimierz Bernacki, dr Arkady Rzegocki, dr Kazimierz Michał Ujazdowski, dr Rafał Matyja, prof. Bogdan Szlachta, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Krzysztof Kawalec. Zapraszamy do udziału w konferencji. Jest on bezpłatny. Wystarczy nadesłać zgłoszenie (imię, nazwisko i instytucja) do 20 maja na adres omp@omp.org.pl. Z powodów logistycznych o przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Wraz z potwierdzeniem udziału zostaną dosłane dalsze szczegóły organizacyjne.

W ramach programu „Państwo, geopolityka, zasady” odbędą się także inne konferencje i debaty, o których będziemy na bieżąco informować. Przygotowane jest również wznowienie najsłynniejszego dzieła Adolfa Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją. Biogram i teksty Adolfa Bocheńskiego są dostępne na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=158.


***

Zaproszenie: „Władza czyli…? Przypadek Pierwszej Rzeczpospolitej” – program edukacyjny dla uczniów szkół średnich


Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza szkoły średnie do udziału w pierwszej edycji akcji edukacyjnej Władza czyli…? Przypadek Pierwszej Rzeczpospolitej. Ma ona zachęcić uczniów szkół średnich do zapoznawania się z dziejami ojczystymi i traktowania ich jako źródła inspiracji do rozważania współczesnych dylematów politycznych. Lekcje będą poświęcone tradycjom ustrojowym i politycznym Pierwszej Rzeczpospolitej. Zostaną one ukazane na tle prądów ideowych ówczesnej Europy. Wiele czasu poświęcone będzie także kwestii kultury politycznej, jaka wykształciła się w I RP, a zwłaszcza temu, jak wpłynęła ona na losy współtworzących ją narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców i innych. Uczniowie będą zachęcani do dyskusji na temat praw i obowiązków obywatelskich, sensu istnienia władzy obywatelskiej oraz zakresu i granic wolności.

Lekcje przeprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera – dr Arkady Rzegocki i Wojciech Arndt. Zajęcia będą trwać 90 minut (2 x 45 minut).

Udział szkół w projekcie Władza czyli…? Przypadek I RP jest bezpłatny. Organizatorzy proszą jedynie o zapewnienie sali i publiczności.

Uwaga: z powodów logistycznych akcja obejmuje szkoły jedynie z województwa małopolskiego.

Zgłoszenia szkół do udziału w akcji przyjmowane będą do 25 kwietnia. Prosimy je przesłać faksem 12 632-33-62 lub pocztą elektroniczną lekcja@omp.org.pl.

Z powodów organizacyjnych w akcji może wziąć udział jedynie 10 szkół. Organizatorzy rezerwują sobie prawo ich wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 30 kwietnia. Wtedy też zostaną ustalone konkretne terminy przeprowadzenia poszczególnych lekcji (w przedziale 4 maja – 10 czerwca 2009). W przypadku pytań, prosimy o kontakt: lekcja@omp.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=11&pid=186


***

Nowość: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki


Ukazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy  polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.


„Pokusa, aby większość niepowodzeń Polski na arenie międzynarodowej w minionych stuleciach tłumaczyć jej położeniem geopolitycznym, jest silna i w znacznej mierze usprawiedliwiona. W istocie, trudno było o bardziej niefortunną konfigurację na Starym Kontynencie niż ta, w której centrum się znaleźliśmy. W analizie dziejów polskiej geopolityki można więc zwracać uwagę głównie na trudności, na jakie napotykaliśmy z racji na swe położenie między Niemcami a Rosją, kwitując je krótkim stwierdzeniem, że były na ogół zbyt duże, aby się z nimi skutecznie uporać. To byłoby jednak zbyt proste i jałowe. Geopolitycznego położenia co prawda się nie wybiera, ale trudno zarazem uznać, że przesądza ono raz na zawsze o losach danej wspólnoty politycznej, można je bowiem próbować kształtować. Polacy różnie sobie z tym radzili. Burzliwe dzieje Polski są z tego powodu niezwykle interesującą lekcją na temat czynników, jakie przesądzają o triumfach bądź klęskach w geopolitycznych rozgrywkach. Mówią też wiele o naszym narodowym charakterze i o specyfice polskiej polityki. Dlatego warto je analizować, szukając inspiracji do radzenia sobie z wyzwaniami, przed jakimi wciąż stajemy”.  (fragment tekstu J. Kloczkowskiego Przeklęte miejsce Europy?)


Książka została wydana w ramach projektu Jaka Polska? W jakiej Europie? zrealizowanego z Narodowym Centrum Kultury.

Zamówienia: 30 zł (wraz z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa) – sklepik@omp.org.pl bądź przez sklepik na stronie OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=118


Spis treści:


Jacek Kloczkowski, Przeklęte miejsce Europy? Meandry polskiej geopolityki (http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=730)


Część I - Wolność czy siła? Polscy myśliciele o wizjach ładu europejskiego XV-XVIII w.

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geopolityka I Rzeczypospolitej

- Włodzimierz Bernacki, Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII w.


Część II - Idealizm czy realizm? Sprawa polska a stosunki międzynarodowe w Europie w XIX w.

- Radosław Żurawski vel Grajewski, Gry dyplomatyczne Adama Czartoryskiego – efektowność czy efektywność?

- Arkady Rzegocki, Wizja polityki międzynarodowej Juliana Klaczki

- Andrzej Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu (http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=298)

- Michał Łuczewski, W drodze do państwa. Polskich socjalistów kłopoty z geopolityką


Część III - Geopolityczne gry o niepodległość. Myśliciele II Rzeczpospolitej o międzynarodowym położeniu Polski w pierwszej połowie XX w.

- Andrzej Nowak, Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego (http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=726)

- Piotr Koryś, Pomiędzy Rosją a Niemcami, czyli wizja geopolityczna Romana Dmowskiego

- Kazimierz Michał Ujazdowski, Polska państwem rewizjonistycznym. Koncepcje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego


Część IV - Czasy żelaznej kurtyny. Polscy myśliciele w dyskusji o stosunkach międzynarodowych 1945-1989

- Krzysztof Szczerski, Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej

- Marek Kornat, Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego (http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=310)

- Piotr Kimla, „Współrządzić czy nie kłamać?”. Rozstrzygnięcie Stanisława Stommy

- Rafał Matyja, Realizm „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego”

- Paweł Kowal, Sytuacja geopolityczna Polski w ideologii i praktyce działania władzy komunistycznej w PRL – przypadek lat 80.


***

OMP poleca: „Państwo emancypacyjne/opresywne” - konferencja organizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ i Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

Patronat: Ośrodek Myśli Politycznej, „Teologia Polityczna


Data: 27 kwietnia 2009

Miejsce: Audytorium Maximum. Sala wystawowa A. Uniwersytet Jagielloński, Kraków


10.00 - Wykład rozpoczynający prof. Bogdana Szlachty, Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

10.15 – 11.15 Panel I: Korzenie myślenia

Dr Piotr Bartula (IF UJ) - Libertarna utopia vs. dystopia „państwa celów”

Mgr Arkadiusz Górnisiewicz (INPiSM UJ) - Nadużywanie Nietzschego

Przemysław Tacik (MISH UJ) - Szibboleth dla Karola Marksa

11.15 – 11.45 Dyskusja

11.45 -12.00 Przerwa na kawę


12.00 – 13.30 Panel II: Paradoksy emancypacji

Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ (INPiSM UJ) - Emancypacja - drogą do zniewolenia

Mieszko Pawlak (politologia UJ) – Demokracja zniewalająca. Hipertrofia idei demokratycznej według Jana Bobrzyńskiego

Mgr Michał Zabdyr – Jamróz ( INPiSM UJ) - Emancypacja jako opresja. Interpretacja instytucji Habeas Corpus przez pryzmat koncepcji biopolityki

Olgierd Sroczyński (filozofia UJ) - Libertariańska krytyka demokracji w myśli Hansa-Hermanna Hoppego

13.30 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 14.15 Przerwa na kawę


14.15 – 15.45 Panel III: Pytania o emancypację

Dr Piotr Kimla (INPiSM UJ) - Państwo - obrońca wolności

Dr Anna Krzynówek (Wyższa szkoła pedagogiczno - filozoficzna „Ignatianum”) - Przymus emancypacji - uwagi na marginesie hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera

Mgr Miłosz Renda (INPaiSM UJ) – Kultura masowa - między sztuką a hegemonią

Michał Podniesiński (filozofia i politologia UJ) – Dlaczego Anglosasi nie lubią Foucault?

Mgr Ewa Wyrębska (ISM UŁ) - Czyj głos się liczy? Rawls i Habermas o roli religii w państwie liberalno-demokratycznym

15.45 – 16.15 Dyskusja

16.15 – 17.15 Przerwa na obiad


17.15 – 18.45 Panel IV: Przeszłość i przyszłość

Dr Pietrzyk Reeves (INPiSM UJ) - Zmagania z wolnością w państwie liberalnym albo paradoks libertas et potestas

Dr Krzysztof Szczerski (INPiSM UJ) - Egzekucja władzy - państwo jako Nowoczesny Prometeusz

Jakub Steblik (etnologia UJ) – Czy opresyjność w czasie kryzysu gospodarczego jest wciąż opresyjnością?

Mgr Ireneusz Koepke (UMK w Toruniu) - Estetyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz władzy

18.45 – 19.00 Przerwa na kawę

19.00 – 20.00 Dyskusja kończąca, którą poprowadzi prof. Bogdan Szlachta


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP