Informator OMP z dnia wtorek, 24 lutego 2009
Numer wydania: 59***


 • 1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie

 • nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – Julian Klaczko „Dwa kanclerze”

 • nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – Hieronim Kajsiewicz „O duchu rewolucyjnym”

 • nowe teksty na stronie „Polskie Tradycje Intelektualne” (opracowanie prof. Andrzeja Waśki o geopolityce i romantykach; Jacek Kloczkowski i Filip Musiał o antykomunizmie w II RP; Jacek Kloczkowski o realizmie w polskiej myśli politycznej; Ryszard Terlecki o realizmie i idealizmie w czasach pierwszej Solidarności; teksty źródłowe z czasów II RP – Józef Piłsudski,  Wacław Komarnicki, Artur Śliwiński, Jan Otmar Berson i Kazimierz Czapiński o ideologii i praktyce politycznej Rosji Sowieckiej)

 • nowe teksty na stronie www.omp.org.pl – Jan Filip Staniłko o pierwszym roku rządów Donalda Tuska, Jacek Kloczkowski o zapleczu eksperckim polityki polskiej

 • tekst Jacka Kloczkowskiego o finansowaniu partii politycznych na stronach „Dziennika Polskiego”

 • OMP poleca: dyskusja „Kierunek Nowa Europa? Proces europeizacji prawa prywatnego”


***

1 procent podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej

Bardzo prosimy o rozważenie możliwości przekazania na działalność Ośrodka Myśli Politycznej 1 proc. podatku. Informacje na ten temat są dostępne na stronie: http://www.omp.org.pl/podatek.htm

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Hieronim Kajsiewicz „O duchu rewolucyjnym”


Ukazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – wybór pism Hieronima Kajsiewicza „O duchu rewolucyjnym”. Autor, żyjący w latach 1812-1873, był jednym z najważniejszych polskich myślicieli XIX wieku, krytykiem politycznego radykalizmu i rewolucji społecznej, słynnym kaznodzieją, wpływową osobistością emigracji we Francji. Występował w obronie władzy doczesnej Papieża w czasie gdy ważyły się losy Państwa Kościelnego. Zajmował krytyczne stanowisko wobec powstania styczniowego, choć sam uczestniczył w powstaniu listopadowym, odnosząc w nim poważne rany. W listach Kajsiewicza poświęconych Stanom Zjednoczonym pojawiają się prekursorskie wątki ekologiczne, połączone z krytyką amerykańskiego konsumpcjonizmu i postępowania wobec Indian.

Wstęp do wyboru pism napisał prof. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, członek OMP.

Biogram i teksty Hieronima Kajsiewicza dostępne są na stronie www.polskietradycje.pl – (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=87).

Promocyjna cena „O duchu rewolucyjnym” w sklepiku OMP (sklepik@omp.org.pl) – 30 zł (twarda oprawa, 384 stron).


***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Julian Klaczko „Dwaj kanclerze”


Kolejny tom wydany w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej zawiera poświęcone stosunkom międzynarodowym w dziewiętnastowiecznej Europie trzy książki Juliana Klaczki (1825-1906), jednego z najsłynniejszych publicystów swej epoki, wielkiego krytyka ówczesnej polityki niemieckiej i rosyjskiej. W przypominanych dziełach – „Dwaj kanclerze”, „Studia dyplomatyczne” i „Przygotowania do Sadowy” – ukazuje on grę geopolityczną, jaka toczyła się w latach 50., 60. i 70. XIX wieku między największymi potęgami europejskimi, których stawką była dominacja na arenie międzynarodowej. Klaczko kreśląc obraz dyplomatycznych zabiegów m.in. Prus, Rosji, Austrii, Francji i Anglii, przedstawia ich wpływ na sprawę polską, wskazując dlaczego nie mogła ona wówczas liczyć na pomyślne rozwiązanie.

Wstęp do książki napisał dr Arkady Rzegocki (Wydział Prawa i Administracji UJ, członek zarządu OMP).

Biogram i teksty Juliana Klaczki dostępne są na stronie www.polskietradycje.pl – (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=132).

Promocyjna cena „Dwóch kanclerzy” w sklepiku OMP (sklepik@omp.org.pl) – 35 zł (twarda oprawa, 640 stron).


Ośrodek Myśli Politycznej przygotowuje do druku kolejny tom z pismami Juliana Klaczki. „Katechizm nie-rycerski” będzie zawierać m.in. jego artykuły poświęcone ideom rewolucyjnym i radykalizmowi politycznemu, których był krytykiem.


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


Opracowania i eseje

Teksty źródłowe

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

 • Jan Filip Staniłko „Cud w kryzysie, czyli rok rządów Donalda Tuska” –  http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=728 (autor jest filozofem i publicystą, członkiem redakcji pisma „Arcana”).

 • Jacek Kloczkowski „Realpolitik po omacku” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=727


 • ***

  „Kto zapłaci politykom?” - Jacek Kloczkowski (OMP) w „Dzienniku Polskim” o finansowaniu partii politycznych


  Tekst dostępny na stronie: http://dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5765c65eaec.0.html („Dziennik Polski”, dział Opinie, 23 lutego 2009)


  ***

  OMP poleca: dyskusja „Kierunek Nowa Europa? Proces europeizacji prawa prywatnego”


  Kolegium Prawa i Katedra Prawa Prywatnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz redakcja pisma “Nowa Europa. Przegląd Natoliński” mają zaszczyt zaprosić na debatę naukową „Kierunek Nowa Europa? Proces europeizacji prawa prywatnego”. Debata poświęcona aktualnym procesom europeizacji prawa prywatnego stanowić będzie okazję do wysłuchania wykładu dr hab. Fryderyka Zolla, profesora UJ i ALK pt. „Wspólny System Odniesienia - Dyrektywa horyzontalna. W którym miejscu znajduje się proces europeizacji prawa prywatnego?” oraz włączenia się do dyskusji pt. „Dyrektywa horyzontalna jako początek europeizacji prawa prywatnego?” z udziałem dr Moniki Jagielskiej, Uniwersytet Śląski, dr Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w UKIE. oraz przedstawiciela UOKiK. Moderacja dyskusji: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski, ALK. Spotkanie połączone będzie z promocją najnowszego numeru kwartalnika „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, wydawanego przez Centrum Europejskie Natolin przy współpracy OMP. Debata odbędzie się 3 marca 2009 r. o godz. 17.00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, budynek D, Sala Senatu.


  ***

  Wkrótce: Zdzisław Krasnodębski „Upadek idei postępu”


  Już wkrótce nakładem OMP ukaże się nowe wydanie książki Zdzisława Krasnodębskiego Upadek idei postępu. To analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych ostatnich stuleci, będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z udziałem najwybitniejszych myślicieli różnych epok.   


  Zamówienia: sklepik@omp.org.pl (cena promocyjna – 30 zł; wysyłka będzie realizowana na początku marca)


  ***

  W sprzedaży od stycznia: „W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej”

  Pod redakcją i ze wstępem Jacka Kloczkowskiego i Filipa Musiała

  Kraków 2009, Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Pamięci Narodowej

  7. książka wydania w serii „Polskie Tradycje Intelektualne”


  Wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rzeczywistości sowieckiej. Wśród autorów m.in. Marian Zdziechowski, Władysław Leopold Jaworski, Florian Znaniecki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adam Krzyżanowski, kard. Stefan Wyszyński, arb. Józef Teodorowicz, Ignacy Daszyński, Bolesław Limanowski, kard. August Hlond.


  „Historia myśli politycznej II Rzeczypospolitej jest w znacznej mierze dziejami antykomunizmu. Był on czymś więcej niż prostą, propagandową odpowiedzią na sowieckie zagrożenie. Analizując komunizm w wydaniu bolszewickim, polscy uczeni i publicyści prowadzili wysokiej klasy studia politologiczne, prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Pisali głębokie teksty filozoficzne i błyskotliwe eseje publicystyczne. Nie poprzestawali na negacji odrzucanej teorii i jej praktycznych zastosowań. Krytykując komunizm, rozważali idee, w które on godził – wolność, sprawiedliwość, praworządność. Antykomunizm był bowiem znacznie bardziej twórczy niż twierdzą dziś niekiedy jego kontestatorzy. Oczywiście, nie brakowało artykułów i książek nieudanych, topornych, stawiających błędne tezy, wszak nie każdy antykomunista musiał być od razu wybitnie utalentowany i nieomylny. Nawet jednak z tym zastrzeżeniem, intelektualny dorobek antykomunizmu II Rzeczypospolitej imponuje rozmachem i jakością, niemającą wielu odpowiedników w osiągnięciach myśli politycznych innych państw. Polacy jak rzadko kto dobrze zrozumieli i opisali sowiecki komunizm. Szkoda, że także jak mało kto go doświadczyli…” (ze Wstępu)


  Książkę można zamawiać pocztą elektroniczną: sklepik@omp.org.pl, w cenie 30 zł (wraz z przesyłką; sugerowana cena detaliczna w księgarniach – 34 zł), 368 stron, miękka oprawa


  ***

  W sprzedaży od stycznia: „Czerwone sztandary postępu”             

  Pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka

  Kraków 2008, Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Pamięci Narodowej

  X tom w serii Ośrodka Myśli Politycznej i Instytutu Pamięci Narodowej „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”


  „Czerwone szwadrony postępu” to książka o metodach, jakimi komunizm próbował zapanować nad światem. Autorzy pokazują kulisy działalności sowieckich służb specjalnych i rolę, jaką w propagowaniu idei komunistycznych spełniali polityczni sojusznicy Kremla na różnych kontynentach. Prezentują losy dyktatorów, którzy wywiesili na swych sztandarach hasła rewolucyjne i w ich imię dokonywali okrutnych zbrodni na swych narodach. Twórcy książki ukazują również, jak trudna jest walka z kulturową spuścizną komunizmu, gdy niejeden zbrodniarz staje się ikoną popkultury, symbole komunistyczne są banalizowane, a zbrodniczość systemu relatywizowana.


  Zamówienia: sklepik@omp.org.pl (cena 25 zł wraz z przesyłką), 176 stron, miękka oprawa)


  ***

  Strony autorów OMP

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP