Informator OMP z dnia piątek, 11 grudnia 2009
Numer wydania: 78Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 11 grudnia 2009


***

- zaproszenie: konferencja „Koniec stosunków transatlantyckich?” (Kraków, 19 XII 2009)

- wkrótce premiera: „Rzeczpospolita 1989-2009: zwykłe państwo Polaków?” (Biblioteka Myśli Politycznej)


***

Zapraszamy na konferencję:


KONIEC STOSUNKÓW TRANSATLANTYCKICH? Relacje USA-UE a polskie interesy


Kraków, sobota, 19 grudnia

Początek: 11.00, przewidywane zakończenie: 14.15.


Głosy wprowadzające do dyskusji:

- dr Marek Cichocki – Stosunki niemiecko-amerykańskie

- poseł Paweł Kowal – Członkostwo Polski w UE a efektywność polskich relacji z USA

- dr Piotr Naimski - Relacje USA-UE a bezpieczeństwo międzynarodowe

- red. Łukasz Warzecha - Perspektywy stosunków UE-USA

- red. Bronisław Wildstein - Wybór B. Obamy a relacje USA-UE: przełom czy zawiedzione nadzieje?

- dr Przemysław Żurawski vel Grajewski – Czy UE może/powinna mieć spójną polityką wobec USA?


Warunkiem udziału jest zgłoszenie emailem (omp@omp.org.pl) do 16 grudnia (decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc ograniczona; miejsce konferencji zostanie podane przy potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia)


***

Wkrótce premiera:

„Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?”

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kloczkowskiego

70. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej


„III Rzeczpospolita ma swych zagorzałych obrońców i nieprzejednanych krytyków. Jej dwudziestolecie nie stało się jednak okazją do dokonania poważnego bilansu tego, co w tym czasie udało się zrobić, a czego zabrakło. Pojawiły się co prawda nieliczne artykuły prasowe i książki podsumowujące różne aspekty rzeczywistości lat 1989-2009, ale symboliczna rocznica nie skłoniła uczestników debaty publicznej – naukowców, publicystów, polityków, działaczy społecznych – do podjęcia wszechstronnej dyskusji na ten temat, wykraczającej poza okolicznościowe wspomnienia i ponowne zadeklarowanie się po stronie bądź apologetów III RP, bądź jej kontestatorów. Jak to zwykle w ostatnich dwóch dekadach bywało, bieżący spór polityczny i doraźne potyczki ideowe wzięły górę nad bardziej ambitnymi intelektualnie przedsięwzięciami. Szansa, aby odświeżyć polskie życie umysłowe i nadać nowy impuls myśli politycznej, została zmarnowana.

Niniejsza książka jest zbiorem kilku autorskich analiz wybranych aspektów rzeczywistości III RP. Dotyczą one sfery politycznej, ale rozpatrywanej w różnych perspektywach – prawa, ustroju, debaty publicznej, instytucji państwa, polityki zagranicznej. Ich autorzy – członkowie i współpracownicy Ośrodka Myśli Politycznej – nie uzgadniali swych stanowisk, zatem nie oddajemy do rąk Czytelników zwartego manifestu programowego, ani całościowej, komplementarnej oceny III RP. Wskazujemy natomiast na te aspekty jej rzeczywistości, które z punktu widzenia instytucji zajmującej się myślą i analizą polityczną, są szczególnie ważne. Obraz, jaki wyłania się z prezentowanych opracowań, nie jest budujący, ale nie powinien skłaniać do defetyzmu. Raczej zwraca uwagę na potencjał, którym wciąż dysponujemy, choć często nie potrafimy z niego skorzystać. To znacznie bardziej optymistyczna perspektywa, niż dowodzenie, że w III RP osiągnęliśmy już wszystko, co mogliśmy osiągnąć”.


SPIS TREŚCI


- Jacek Kloczkowski, III RP – państwo do przemyślenia


CZĘŚĆ I

IDEE I DEBATA PUBLICZNA

- Zdzisław Krasnodębski, Filozofia III RP czyli od „antypolityki” do „postpolityczności”

- Michał Szułdrzyński, Dwadzieścia lat wolnej Polski, dwadzieścia lat zniewolenia języka

- Filip Musiał, Mity historyczne – mity polityczne

- Piotr Legutko, Media i polityka – 20 lat później

- Michał Łuczewski, Od socjalizmu do konserwatyzmu. Przemiany polskiej lewicy po 1989 roku

- Arkady Rzegocki, Polska racja stanu w ostatnim dwudziestoleciu


CZĘŚĆ II

PAŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

- Jarosław Flis, Polski system partyjny 1989-2009

- Artur Wołek, III Rzeczpospolita: słabość państwa jako słabość instytucji

- Krzysztof Szczerski, Dwie dekady bez planu głównego. O zarządzaniu polskim państwem 1989-2009

- Wojciech Arndt, Prawo w III RP – gdzie jest zasada dobra wspólnego?

- Przemysław Żurawski val Grajewski, Dwie dekady polskiej polityki zagranicznej 1989-2009

- Aleksander Surdej, Dwadzieścia lat później: doktrynalne i implementacyjne źródła porażek w polskiej transformacji gospodarczej


Zamówienia – sklepik@omp.org.pl (książki będą wysyłane od 5 stycznia 2010). 336 stron, miękka oprawa, cena promocyjna – 30 zł (wraz z przesyłką).


***

Premiera: „Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej” – 30 XI 2009

9. książka w serii Polskiej Tradycje Intelektualne

Wstęp, wybór i opracowanie tekstów: Jacek Kloczkowski

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009


Wybór tekstów klasyków polskiej myśli – m.in. Piotra Skargi, Stanisława Staszica, Michała Bobrzyńskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Czumy, Zygmunta Balickiego, Pawła Popiela, Bronisława Trentowskiego, Edwarda Abramowskiego, Jana Ostroroga – rozważających różne aspekty władzy politycznej, jej teorię i praktykę. Ich analizy i koncepcje ukazują kluczowy w polskiej tradycji politycznej dylemat: jak pogodzić pragnienie zapewnienia możliwie największej wolności jednostkom z potrzebą silnych, skutecznych rządów. Pozwalają również zrozumieć, dlaczego w dziejach Polski próby znalezienia równowagi między tymi dążeniami kończyły się często niepowodzeniem.


384 strony, format 125x195, miękka oprawa, ISBN 978-83-60125-74-8, cena wraz z przesyłką 35 zł [zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub w sklepie internetowym OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=131 – dostępne są w nim również inne tomy z serii Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=9]


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki

* Dariusz Gawin

* Dariusz Karłowicz

* Jacek Kloczkowski

* Zdzisław Krasnodębski

* Miłowit Kuniński

* Ryszard Legutko

* Rafał Matyja

* Czesław Porębski

* Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP