Polecamy: Demokratyzacja i prawa człowieka
Data dodania: 2016-11-17
Jan Holzer, Pavel Molek (red.)
Demokratyzacja i prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej

Jedna z najciekawszych dyskusji naukowych, politycznych i ideowych ostatnich dekad – o demokracji, demokratyzacji i prawach człowieka – w analizie czeskich autorów związanych z Uniwersytetem Masaryka w Brnie.

„Pojęcia demokracji i praw człowieka w zachodniej praktyce politycznej i dyskursie nauk społecznych wydają się być tak współzależne, że aż kusi, by lakonicznie stwierdzić, iż jakakolwiek demokratyzacja to po prostu dążenie do wprowadzenia lub udoskonalenia ochrony praw człowieka i vice versa. Innymi słowy, chodzi o pojęcia znajdujące się tak blisko siebie, iż szkoda czasu na mówienie o ich konceptualnym podobieństwie, a co dopiero na jego uzasadnianie czy też roztrząsanie wątpliwości. Czy ich bliskość, nie wspominając o wzajemnym przenikaniu, jest naprawdę tak oczywista? Na ile fakt, iż ochrona praw człowieka traktowana jest jako jedna z oznak demokracji i że wśród praw człowieka znajdziemy cały szereg takich, które są niezbędne dla demokratycznego sprawowania władzy (prawo wyborcze, wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność petycji czy prawo do oporu jako ultima ratio obrony demokracji), udowadniają wspomnianą współzależność? […] 
Stosunek pomiędzy demokratyzacją i prawami człowieka nie jest […] stosunkiem absolutnej harmonii i wzajemnego synergicznego wsparcia. Można nawet stawiać pytanie, czy oba te pojęcia nie są raczej naczyniami połączonymi, które co prawda powinny się zapełniać z tą samą prędkością, ale czasami mogą się raczej kompensować? Czy idea ochrony praw człowieka nie była w czasie swego powstania w epoce Oświecenia pojmowana przede wszystkim jako tworzenie przestrzeni autonomii jednostki i jej obrony przeciwko ingerencji elit absolutystycznych owych czasów i czy potrzebujemy, by ochrona ta była tak samo intensywna (ba, nawet coraz bardziej intensywna) także w stosunku do dziś demokratycznie wybranych elit? Czy nie istnieje granica, za którą polityka praw człowieka staje się wręcz agresją zagrażającą otwartości demokratycznego życia politycznego?”

Książka wydana przy współpracy z Uniwersytetem Masaryka w Brnie

Spis treści:

Kilka uwag do wydania polskiego … 9
1. Demokratyzacja i prawa człowieka – kilka uwag tytułem wprowadzenia do tematu … 13
2. Główne trendy w badaniu demokratyzacji i praw człowieka … 19
2.1. Badania demokratyzacji … 22
2.2. Badanie praw człowieka … 25
2.3. Metody i podejścia w badaniu demokratyzacji i praw człowieka … 31
2.4. Wyzwania w badaniach demokratyzacji i praw człowieka … 37
3. Reżimy niedemokratyczne i demokratyzacja … 43
3.1. Klasyczna debata o niedemokracjach … 44
3.2. Przejścia od niedemokracji … 45
3.3. Tematyka praw człowieka i studia nad demokratyzacją … 47
3.4. Reżimy hybrydalne … 53
3.5. Kolorowe rewolucje: nowy koniec niedemokracji? … 57
4. Demokratyzacja demokracji? Podstawowe wyzwania i pytania teorii demokracji … 63
4.1. Od definicji do modeli demokracji: niezbędność konkluzji terminologicznych … 65
4.2. Wielkie pytania teorii demokracji … 72
4.2.1. Określenie demokratycznego ludu … 74
4.2.2. Zasada większościowa jako proceduralna podstawa demokracji? … 77
4.2.3. Po co chcieć demokracji ? Podejścia autoteliczne i instrumentalne … 84
4.3. Jakość demokracji i świat za lustrem demokracji liberalnej … 89
5. Prawa człowieka w świetle teorii politycznej i konstytucyjnej … 95
5.1. Krótka genealogia nowożytnego pojęcia praw jednostki … 96
5.2. Architektura pojęcia praw indywidualnych … 106
5.3. Prawa człowieka i ich generacje … 109
5.4. Doktryna praw podstawowych: inspiracja niemiecka … 114
5.5. Podstawy filozoficzne praw człowieka ... 117
5.5.1. Skąd pochodzą? Uzasadnienie istnienia praw człowieka … 118
5.5.2. Zakres praw człowieka oraz obowiązek ich ochrony i zagwarantowania … 124
5.5.3. Prawa człowieka jako część (globalnej) teorii politycznej? ... 127
5.6. Demokracja i demokratyzacja w świetle proliferacji dyskursu praw człowieka … 129
6. Demokracja, konstytucjonalizm i prawa człowieka … 131
6.1. O demokracji i konstytucjonalizmie … 131
6.2. Poprawa i ograniczenie rządu u Federalistów ... 137
6.3. O losach praw człowieka: w kierunku do demokracji substantywnej … 143
6.4. Nowy konstytucjonalizm i ochrona praw podstawowych przez sądy konstytucyjne … 151
7. Wybory i demokracja … 161
7.1. Wybory w kontekście demokratyzacji … 162
7.2. Wybory i prawa człowieka … 165
7.3. Przemoc wyborcza jako przeszkoda w budowaniu demokracji … 169
7.4. Obserwatorzy wyborów i ich wpływ na proces demokratyzacji … 171
7.5. Wyzwania i perspektywy badania wyborów w związku ze wspieraniem demokracji ... 173
8. Demokratyzacja i prawa człowieka z punktu widzenia badań stosunków międzynarodowych … 175
8.1. Demokratyzacja i prawa człowieka we współczesnych teoriach stosunków międzynarodowych … 177
8.1.1. Global governance … 177
8.1.2. Teorie kosmopolityczne … 182
8.1.3. Teorie demokratycznego pokoju … 185
8.1.4. Teoria zobowiązań międzynarodowych … 187
8.2. Odbicie współczesnych teorii w praktyce polityki zagranicznej państw Europy Środkowej … 193
8.2.1. Czeska polityka zagraniczna, demokratyzacja i prawa człowieka … 193
8.2.2. Słowacka polityka zagraniczna, demokratyzacja i prawa człowieka … 198
8.2.3. Polska polityka zagraniczna, demokratyzacja i prawa człowieka ... 202
8.2.4. Węgierska polityka zagraniczna, demokratyzacja i prawa człowieka … 206
8.2.5. Porównanie znaczenia demokratyzacji i praw człowieka w polityce zagranicznej krajów środkowoeuropejskich … 211
9. Znaczenie bezpieczeństwa w kontekście wspierania demokracji i praw człowieka … 213
9.1. Bezpieczeństwo i wspieranie demokracji … 217
9.2. Wsparcie demokracji w środowisku społeczeństw podzielonych … 219
9.3. Wsparcie praw człowieka w środowisku społeczeństw podzielonych … 222
9.4. Forsowanie demokracji za pomocą przemocy … 224
10. Demokratyzacja i ograniczanie praw człowieka … 227
10.1. Określenie problemu 227
10.2. Ukaranie zbrodni z przeszłości kontra prawo do
sprawiedliwego procesu . 232
10.3. Lustracja kontra domniemanie niewinności, ochrona prywatności
oraz prawo wybierania i bycia wybieranym 244
10.4. Demokracja zdolna do obrony kontra wolność słowa, zrzeszania się i zgromadzeń … 251
10.5. Refleksja nad rolą sądów … 254
11. Zakończenie … 259
Bibliografia … 272
Autorzy … 315
Indeks … 319

ISBN 978-83-64753-47-3
miękka oprawa, 336 stron
cena wraz z VAT i przesyką 35 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=312