Jacek Kloczkowski (red.)
O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej

Jak Rzeczpospolita przygotowywała się do wojny z bolszewicką Rosją? Jak przebiegały walki zbrojne i co zadecydowało o ich wyniku? Jaki stosunek do wojny miało polskie społeczeństwo? Co robili wówczas polscy komuniści? Na ile skuteczna była komunistyczna propaganda? Jakie stanowisko wobec wojny polsko-bolszewickiej zajmowały państwa zachodnioeuropejskie? Co oznaczała ona dla stosunków polsko-żydowskich? Czy sojusz z Ukrainą mógł przynieść trwałą geopolityczną przebudowę Europy Wschodniej? Jakie były polityczne i gospodarcze skutki wojny z bolszewikami? Czy zwycięstwo zostało należycie wykorzystane? Co przebieg i skutki wojny oznaczały dla Kresów Wschodnich? Jakie miejsce zajęła ona w polskiej literaturze? Na te pytania w tomie pod redakcją Jacka Kloczkowskiego odpowiadają czołowi znawcy problematyki: Jan Jacek Bruski, Tomasz Gąsowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Mariusz Krzysztofiński, Grzegorz Nowik, Janusz Odziemkowski, Maciej Urbanowski, Mariusz Wołos, Przemysław Wywiał, Maciej Zakrzewski i Andrzej A. Zięba.

Spis treści

Jacek Kloczkowski, Skomplikowane zwycięstwo. Uwagi o skutkach wojny
polsko-bolszewickiej

I.
Grzegorz Nowik, Polityczne aspekty wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku na tle sporu o kształt polskiej polityki zagranicznej
Janusz Odziemkowski, Przygotowania Rzeczypospolitej do wojny z Rosją bolszewicką: listopad 1918 – kwiecień 1919
Przemysław Wywiał, Jak jednolity, niewzruszony mur… Społeczeństwo wobec wojny polsko-bolszewickiej
Mariusz Krzysztofiński, Polscy komuniści a wojna z bolszewikami w latach 1919-1921
Jan Jacek Bruski, Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Piłsudski, Petlura i próba geopolitycznej przebudowy Europy Wschodniej
Maciek Zakrzewski, Dylematy imperialne: rok 1920 a polska myśl polityczna
Piotr Koryś, Od początku spóźnieni… Gospodarcze skutki wojny polsko-bolszewickiej
Maciej Urbanowski, Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku w literaturze polskiej (rekonesans)

II.
Jak walczono z bolszewikami. Rozmowa z prof. Januszem Odziemkowskim
Więcej niż wojna o granice… Rozmowa z prof. Markiem Kornatem
Dyplomacja i propaganda w służbie bolszewickiej ekspansji. Rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem
Kresy Wschodnie a wojna polsko-bolszewicka. Rozmowa z prof. Andrzejem A. Ziębą
Stosunki polsko-żydowskie a wojna z bolszewikami. Rozmowa z prof. Tomaszem Gąsowskim

Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”,

ISBN 978-83-64753-93-0, 272 strony, miękka oprawa