O nas

OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. Od 1992 lat – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych oraz cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich. Wydajemy serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”, „Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Studia i Analizy”, „Klasyka Myśli Filozoficznej”, „Kanon Współczesnej Filozofii”, „Polskie Wyzwania”. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, prosimy zatem o rozważenie wsparcia nas 1 % podatku i darowiznami, które przeznaczamy na działalność statutową.

Zarząd Ośrodka Myśli Politycznej:

prof. Miłowit Kuniński – prezes
dr Jacek Kloczkowski – wiceprezes
dr Filip Musiał – członek zarządu
prof. Czesław Porębski – członek zarządu
dr hab. Arkady Rzegocki – członek zarządu

Ludzie:

Pierwszym prezesem OMP był prof. Ryszard Legutko. W 2005 r. jego obowiązki przejął i pełni je do dziś prof. Miłowit Kuniński. Wśród członków, autorów i współpracowników OMP są m.in. Wojciech Arndt, Włodzimierz Bernacki, Marek A. Cichocki, Andrzej Chojnowski, Agnieszka Drop-Walter, Dariusz Gawin, Janusz Ekes, Tomasz Gąsowski, Rafał Habielski, Katarzyna Haremska, Dariusz Karłowicz, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Paweł Kowal, Zdzisław Krasnodębski, Piotr Legutko, Michał Łuczewski, Maciej Marszał, Rafał Matyja, Filip Musiał, Zdzisław Najder, Czesław Porębski, Arkady Rzegocki, Mirosław Sanek, Jan Skoczyński, Krzysztof Szczerski, Zbigniew Stawrowski, Aleksander Surdej, Bogdan Szlachta, Michał Szułdrzyński, Kazimierz M. Ujazdowski, Artur Wołek, Henryk Woźniakowski, Zbigniew Zalewski, Tomasz Żukowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski. Biorą oni udział w konferencjach i debatach publicznych OMP, piszą artykuły do książek Ośrodka, są też autorami wydawanych przez nas monografii i wyborów esejów.

Ośrodek Myśli Politycznej w Internecie:

http://www.omp.org.pl
http://www.polskietradycje.pl
http://www.usa-ue.pl
http://www.krakowskietradycje.pl
http://www.youtube.com/osrodekmysli
http://www.twitter.com/OMPkrakow
http://www.omp.org.pl/blog
http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Adres korespondencyjny:

Ośrodek Myśli Politycznej
skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków

Biuro: ul. Basztowa 3 (II piętro), 31-134 Kraków

Kontakt: omp@omp.org.pl

Tel./faks: + 48 12 632 33 62/632 33 82

Konto: PKO SA 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251

KRS: 0000076016
NIP: 677-006-69-37
REGON: 350090450

Statut OMP

Sprawozdania z działalności

                – sprawozdanie za 2009

                – sprawozdanie za 2008

                – sprawozdanie za 2007

Komentarze są niedostępne.