Archiwum dla ‘Bez kategorii’

Wpisy :

  ‘Fake news’ w starym stylu?

  omp

  10 sierpnia 2017

  A propos ‘fake news’. Podobno w 1846 r. władze austriackie straszyły chłopów, że szlachta szykuje rzeź swych poddanych. Ale to jeszcze nic… Oto bowiem w owej rzezi mieli wziąć udział m.in. Polacy z Ameryki, mający przybyć kolejami żelaznymi i… balonami. Z tym że nie do końca jest (nam) wiadomo, czy był to ‘fake news’ Austriaków o szlachcie, czy szlachty o tym, co robili Austriacy:). W każdym razie pisał o tym Trentowski w Wizerunkach duszy narodowej, opublikowanych w 1847 r. Niestety nie była ‘fake news’ rzeź galicyjska w 1846 r., dokonana przez chłopów na szlachcie. Do której faktycznie prowadziły m.in. propagandowe manipulacje władz austriackich.

  Ile konserwatyzmu w konserwatyzmie

  omp

  9 marca 2016

  Konserwatyzm współczesnych torysów to złożona sprawa. W ich gronie są tradycjonaliści, którzy czerpią z bogatego dziedzictwa angielskiej myśli konserwatywnej i nie idą na zbyt duże kompromisy ideowe i polityczne. Ale to właśnie oni z niepokojem, a niekiedy z niechęcią obserwują, jak te kompromisy (których jednym z symboli jest zmiana logotypu ugrupowania) stają się treścią polityki prowadzonej przez liderów politycznych Partii Konserwatywnej. Ci ostatni mogą teraz bronić się skutecznością swych poczynań, czego kluczowym dowodem są kolejne zwycięskie wybory. Tyle że sukces wyborczy jako taki nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy opiera się on o porządną politykę konserwatywną, a nie np. o słabość konkurencji, odejście od pryncypiów, czy sprawny PR. W jeszcze innej (choć nie tak odległej) płaszczyźnie można zapytać, czy torysowski konserwatyzm jest ideowo adekwatną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi teraz Wielka Brytania (nie tylko w kontekście Brexit, którego sprawa rozpętała zresztą retoryczną wojnę domową w gronie torysów), ale także cała Europa. Wszak konserwatyści w wielu państwach europejskich (fakt, że w części z nich nieliczni i zmarginalizowani) chętnie inspirowali się i inspirują tym, co proponują następcy Edmunda Burke’a. (więcej…)

  Czesi i Polacy: o książkach nie porozmawiamy?

  omp

  10 października 2014

  Lubimy współpracować z Czechami. Nasze współdziałanie z CDK z Brna to już trzy książki, parę seminariów i kilkadziesiąt nowo powstałych tekstów. W drodze kolejne. Paru rzeczy kolegom i koleżankom z Czech wszakże zazdrościmy, a na czoło wysuwają się dwie: czeskie miasta oraz czytelnictwo u Czechów. Co do pierwszych, kto był ten wie, a kto nie był, albo był tylko w Pradze, niech przy okazji sprawdzi naocznie. Procent ładnych, niekiedy nawet bardzo, dobrze zachowanych ze starych czasów (choć zwykle później obudowanych, ale tak to już bywa z ‘postępem.’..) miejscowości w ich ogólnej liczbie naprawdę może robić wrażenie. U nas pod tym względem jest znacznie gorzej – i nie tylko dlatego, że nas wojny bardziej doświadczały.   (więcej…)

  Jest trend, a więc mamy problem

  omp

  2 października 2014

  Specyficzny trend w Europie: ludzie wykształceni, wolni, mobilni, zamożni etc. – w stopniu nieznanym w dziejach, zatem wydawałoby się gotowi do samodzielności jak nigdy dotąd. A tymczasem przez swoje polityczne wybory – i w skali większości państw, i w UE jako takiej – przyzwalają na spętanie swego życia przepisami, regulacjami, na rozrost administracji, na wnikanie przez ‘państwo’ w segmenty życia, gdzie bez niego świetnie by sobie poradzili. I do tego tę (nad)opiekuńczość traktują jako dziejowe osiągnięcie, dobro, którego pozbawić się dobrowolnie nie dadzą. (więcej…)

  Piotr Bajda, “Krótka lekcja dziennikarskiej rzetelności”

  omp

  29 października 2013

  Dzięki Fundacji Kościuszkowskiej od dwóch miesięcy mam okazję przyglądać się polityce amerykańskiej na miejscu – w jej wewnętrznym i zagranicznym wymiarze. Miałem okazję obserwować, co w praktyce oznaczało zamknięcie działalności instytucji rządowych (shutdown), ale o tym przy innej okazji.

  Od dłuższego czasu przyglądam się debatom publicznym w amerykańskiej telewizji i coraz bardziej im zazdroszczę. (więcej…)

  Czytanie książek a sprawa polska

  omp

  31 stycznia 2013

  Książki sprzedają się w Polsce coraz gorzej i coraz mniej Polaków je czyta. Owszem, zdarzają się hity, także wśród dzieł o dużych walorach intelektualnych, ale sporadycznie i głównie za sprawą różnych środowiskowych skandali, bądź ataków ze strony przeciwników ideowych lub politycznych (wtedy wokół atakowanego autora zwierają się szeregi obrońców – niestety, czasem nadmiernie go gloryfikujące). Szanse na szersze zaistnienie mają też dzieła autorów dobrze osadzonych w przestrzeni medialnej – tzn. gdy ich koledzy-publicyści zechcą je zarekomendować np. w poczytnym tygodniku. Jednak zdecydowana większość dobrych książek po prostu przepada bez echa. (więcej…)

  Po spotkaniu w Soczi: Paweł Ukielski o relacjach NATO-Rosja

  omp

  5 lipca 2011

  Przed spotkaniem rady NATO-Rosja w Soczi wielu komentatorów zastanawiało się, czy będzie ono okazją do zamanifestowania zbliżenia stanowisk obu stron w takich kwestiach jak interwencja Sojuszu w Libii czy plany związane z budową systemów obrony antyrakietowej. Wyrażano także obawy, że zbliżenie to mogłoby oznaczać ustępstwa Zachodu wobec Moskwy. Przedstawiamy opinię dr Pawła Ukielskiego, który efekty spotkania ocenia jednak bardziej optymistycznie.

  (więcej…)

  7 czerwca – od dziś pracujemy na siebie?

  omp

  7 czerwca 2011

  Typowy polski pracownik, zarabiający 33,457 zł (8,479€) pracował do 7 czerwca, aby opłacić swoje podatki. Tak wynika z opracowania przygotowanego przez  Institut Économique Molinari we współpracy z fundacją New Direction. W tym roku dzień wolności podatkowej przypada dla Polski o dwa dni wcześniej niż w 2010 r. (więcej…)

  Kazimierz Michał Ujazdowski, “Lekcja Konstytucji Marcowej jest wciąż aktualna”

  omp

  23 marca 2011

  Lekcja Konstytucji Marcowej jest wciąż aktualna. Wskazuje na obecny w polskiej kulturze politycznej brak zdolności do ustanowienia silnego państwa i rządnej demokracji. Konstytucja z 1921 roku wzorowana na ustroju III Republiki Francuskiej – uznawanej w tamtej epoce za ideał demokracji – była wyrazem akcesu niepodległej Polski do świata państw respektujących wolność polityczną. Francuski wzorzec skopiowano z przesadą, nie dbając o instytucjonalne przesłanki efektywności władzy wykonawczej. (więcej…)

  Piłsudski, Grabski, Konopczyński i inni klasycy polskiej myśli o Konstytucji Marcowej

  omp

  17 marca 2011

  Dziś mija 90 lat od uchwalenia Konstytucji Marcowej. Dokument ustrojowy z 17 marca 1921 wzbudzał wiele kontrowersji w II RP. Jego krytycy widzieli w nim podstawowe źródło słabości Państwa Polskiego i przejaw błędnych tendencji ideowych, zwolennicy – gwarancję demokracji, przekreśloną zamachem majowym, późniejszą praktyką rządów sanacyjnych i formalnie zakończoną uchwaleniem Konstytucji Marcowej. Prezentujemy kilka opinii wybitnych polityków, publicystów i uczonych z II RP, ukazujących różne oblicza dyskusji o konstytucji z 1921 r. – jej źródłach, kształcie i praktycznych konsekwencjach.

  (więcej…)