Archiwum dla Grudzień, 2010

Wpisy :

  Czasy grubej przesady – wprowadzenie

  Jacek Kloczkowski

  15 grudnia 2010

  Na naszych oczach narodził się i rośnie w siłę nowy typ polityki demokratycznej, rozgrywającej się głównie w mediach elektronicznych, skupionej na kwestiach wizerunkowych i podporządkowanej wymogom marketingowym. Forma bezwzględnie dominuje nad treścią, niezależnie od tego, co dyktuje interes państwa czy po prostu zdrowy rozsądek. Zarazem wciąż wielką rolę – zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych – odgrywają tradycyjne motywacje ideologiczne oraz interesy polityczne i biznesowe, wiodące nieuchronnie do różnych konfliktów. Państwa, których klasa polityczna i obywatele skażą się na miałkie intelektualnie pojedynki na wizerunki, wypierające poważną refleksję nad celami polityki narodowej i sposobami ich osiągania, mogą okazać się nieprzygotowane do obrony swoich interesów i szczególnie narażone na wstrząsy wywołane przez różnego rodzaju kryzysy. Niestety, Polska podąża tą drogą.

  (więcej…)

  Czasy grubej przesady – książka Jacka Kloczkowskiego wkrótce w Bibliotece Myśli Politycznej

  omp

  9 grudnia 2010

  Już niebawem ukaże się wybór tekstów wiceprezesa OMP Jacka Kloczkowskiego “Czasy grubej przesady. Szkice o polityce polskiej 2005-2010″. To książka o przejawach i przyczynach degeneracji polskiej polityki i debaty publicznej lat 2005-2010. (więcej…)

  Analiza George’a Friedmana dotycząca Polski – potęga bądź odejście w niebyt (streszczenie)

  omp

  7 grudnia 2010

  W analizie obecnego położenia Polski i możliwych jego zmian w przyszłości poczynają dominować dwa bardzo rozbieżne stanowiska. Według jednego jej sytuacja stale się poprawia i już teraz jest satysfakcjonująca. Według drugiego, wciąż jest ona bardzo niepewna, zwłaszcza w długofalowej perspektywie. Interesujące w tym kontekście są rozważania George’a Friedmana zaprezentowane na portalu Stratfor. Ich wartość polega na tym, że próbują one prognozować co może się wydarzyć, zważywszy na ponadczasowe prawidła geopolityczne i podobnie analizowane interesy strategiczne państw, od których polityki zależy bezpieczeństwo RP. Zapraszamy do lektury streszczenia tego opracowania. (więcej…)

  Czy Rosja ogrywa Zachód? – rozmowa z prof. Włodzimierzem Marciniakiem

  omp

  2 grudnia 2010

  Jak zmieniają się relacje NATO-Rosja, czy polityka rosyjska jest skuteczna w realizacji założonych celów w Europie i co z tego wynika dla Polski – o tych i innych istotnych kwestiach z prof. Włodzimierzem Marciniakiem rozmawia Wojciech Jakóbik.

  (więcej…)

  Geopolityka po szczycie NATO – z dr. Stanisławem Górką rozmawia Wojciech Jakóbik

  omp

  1 grudnia 2010

  Przedstawiamy rozmowę o skutkach szczytu NATO w Lizbonie i sytuacji geopolitycznej w Europie, przeprowadzoną z dr Stanisławem Górką z Instytutu Europeistyki UJ. Więcej informacji o szczycie i stosunkach transatlantyckich przedstawiamy na stronie www.usa-ue.pl.

  (więcej…)