Archiwum dla Styczeń, 2013

Wpisy :

  Czytanie książek a sprawa polska

  omp

  31 stycznia 2013

  Książki sprzedają się w Polsce coraz gorzej i coraz mniej Polaków je czyta. Owszem, zdarzają się hity, także wśród dzieł o dużych walorach intelektualnych, ale sporadycznie i głównie za sprawą różnych środowiskowych skandali, bądź ataków ze strony przeciwników ideowych lub politycznych (wtedy wokół atakowanego autora zwierają się szeregi obrońców – niestety, czasem nadmiernie go gloryfikujące). Szanse na szersze zaistnienie mają też dzieła autorów dobrze osadzonych w przestrzeni medialnej – tzn. gdy ich koledzy-publicyści zechcą je zarekomendować np. w poczytnym tygodniku. Jednak zdecydowana większość dobrych książek po prostu przepada bez echa. (więcej…)

  Dzieci „rodziców z przeszłością”

  Filip Musiał

  30 stycznia 2013

  Twierdzenie, że dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za czyny swych rodziców jest oczywistością. Gdybyśmy jednak powiedzieli, że rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za czyny swych dzieci – trudno byłoby uznać tę tezę za w pełni prawdziwą. Przez wychowanie, przykład własnego życia kształtują swoje potomstwo. Nie jest to mechanizm nieodwracalny. Wiele dzieci potrafi dość skutecznie wyzwolić się z wzorców obowiązujących w rodzinnym domu. Znacznie częściej jednak przejmują – często nieświadomie – sposób postępowania, latami obserwowany u swych rodziców. O tym podstawowym mechanizmie uczą się już początkujący studenci psychologii czy pedagogiki. (więcej…)

  Wypisy o Powstaniu Styczniowym – Montalembert

  omp

  24 stycznia 2013

  “Naród w żałobie jest dziś narodem w krwi i pło­mieniach. Nasza to krew co się toczy, bo to krew bratnia, krew ludu połączonego z nami węzłem ser­decznym i świętym. Krew ta lejąc się potokiem, wzmacnia w obliczu Boga i historii nierozerwany sojusz z tym, co Francja najwyżej ceni, a co Pol­ska najwymowniej wyobraża; to jest: z wiarą, wolnością i miłością ojczyzny”. Słowa te pisał w 1863 r. Karol Montalembert, jeden z najwybitniejszych myślicieli francuskich XIX wieku i wielki przyjaciel Polski. Przedstawiamy jego pismo Powstanie w Polsce przez hr. Montalemberta (Kraków 1863), skreślone w pierwszych miesiącach insurekcji, gdy ważyły się losy ewentualnej interwencji Francji na rzecz sprawy polskiej, interwencji, na którą liczyło wielu powstańców i którą postulowali sprzyjający Polsce francuscy intelektualiści i artyści. Napoleon III nie zdecydował się wszakże na nią…

  (więcej…)

  Wypisy o Powstaniu Styczniowym – Józef Teodorowicz

  omp

  21 stycznia 2013

  Józef Teodorowicz (1864-1938) – arcybiskup ormiański, prawnik, polityk i publicysta, był jednym z najwybitniejszych myślicieli i postaci Kościoła w II RP. Polecamy jego tekst “Dwie epoki” – mowę wypowiedzianą w 1913 roku w archikatedrze lwowskiej w 50-tą rocznicę powstania 63 r. Jej istotę dobrze oddają słowa: “Po roku 63 poczyna się dla narodowej myśli okres, w którym naród po klęsce strasznej wchodzi w siebie, bada jej przyczyny i układa nowe programy. I chroni się społeczeństwo przed wybujałością idealizmu pod skrzydła realnej pracy. Był to zwrot zdrowy i konieczny. Wyniósł on z bolesnych rozczarowań i krwawych przeżyć i poświęceń wiele twórczości w poglądach, wiele karności w uczuciach i wiele nałogu szlachetnego w szary codzienny wysiłek. Wszystko to z wielkim uznaniem podnieść należy. Lecz i ten zdrowy kierunek miał swoje niebezpieczeństwa. Sądziliśmy bowiem w tej nowej epoce naszego narodowego życia, że winniśmy chować duszę pokolenia w takiej trzeźwości, by w niej wytrzebić wszelki poryw i zapał w pracy publicznej. Sądziliśmy nawet, że tylko wtedy zdrowo się będziemy rozwijać, jeśli się we wszystkim przeciwstawimy temu, co tchnie uniesieniem i porywem. Wtedy to rok 63 zostaje osądzony, a sąd ten staje się sądem tak nieubłaganym i tak nielitościwym, że rani wprost serca naszych szlachetnych obrońców narodowej wolności”. Polecamy całość. (więcej…)

  Wypisy o Powstaniu Styczniowym – Paweł Popiel

  omp

  17 stycznia 2013

  Przedstawiamy fragment Pamiętników Pawła Popiela (1807-1892) – jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych, znanego m.in. z krytyki Powstań Listopadowego (w którym walczył) i Styczniowego (które we wczesnej fazie warunkowo poparł). Wypis, który proponujemy, to zapis pewnego dramatycznego, ale również symptomatycznego wydarzenia z dziejów Powstania. Kompleksowy opis przyczyn i skutków insurekcji dał natomiast Popiel w piśmie Kilka słów z powodu odezwy ks. Adama Sapiehy, datowanym 25 lipca 1864 r. W broszurze tej podkreślał konieczność porzucenia polityki spisku, wyrwania steru polityki narodowej z rąk radykałów, którzy, owładnięci ideą reformy społecznej, łączyli ją ze sprawą niepodległości państwa polskiego i parli do kolejnych zrywów powstańczych, nie bacząc na ich opłakane – jak sądził Popiel – dla bytu narodu skutki. Że jednak nie było to proste – sam doskonale zdawał sobie z tego sprawę, o czym mowa jest i w tym fragmencie Pamiętników…

  (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Gołębie robią bałagan w Białym Domu”

  omp

  9 stycznia 2013

  Druga kadencja prezydenta Baracka Obamy będzie inna. O ile w czasie trwania poprzedniej w jego administracji znalazło się miejsce dla jastrzębi pamiętających czasy George’a W. Busha, o tyle teraz mają ich zastąpić gołębie o poglądach zbieżnych z Obamą. Tymczasem nad amerykańskim budżetem wisi groźba sekwestracji, która ma potencjał poważnie zaszkodzić budżetowi obronnemu USA. (więcej…)