Archiwum dla Lipiec, 2012

Wpisy :

  Wojciech Jakóbik, “Okno możliwości zamyka się”

  omp

  26 lipca 2012

  Wieku Ameryki nie musi zastąpić Wiek Chin. Będą na to miały wpływ czynniki demograficzne wpływające na spowolnienie tamtejszego wzrostu gospodarczego oraz blokady systemowe uniemożliwiające uwolnienie całego potencjału chińskiego społeczeństwa. Okno możliwości zamyka się. Dlatego rośnie napięcie na Morzu Południowochińskim. (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Czy chińska energetyka uspokoi Bliski Wschód?”

  omp

  20 lipca 2012

  Napięcie na Bliskim Wschodzie narasta. Zachód na czele z Izraelem coraz głośniej mówi o potrzebie interwencji w Iranie, z kolei w Syrii trwa wojna domowa, której finał będzie miał duże znaczenie dla regionu i świata. Sytuacja jest istotna szczególnie z punktu widzenia energetyki. Coraz większe znaczenie w tym zakresie odgrywać będą Chiny. (więcej…)

  Jacek Kloczkowski, “Więcej Europy, czyli więcej kłopotów”

  Jacek Kloczkowski

  10 lipca 2012

  Deklaracje wygłoszone ostatnio przez kanclerz Niemiec Merkel i prezydent Francji Hollande’a, że oto w obliczu kryzysu musimy się bardziej integrować w myśl idei “więcej Europy”, przetłumaczyć można po prostu na: będzie więcej unijnej centralizacji pod nasze (tj. autorów deklaracji) dyktando. Realne skutki tych zapowiedzi trudno jednak jednoznacznie ocenić. Tzn. że ich przesłanie jest głupie (bo mit wspólnotowości europejskiej nijak się ma do rzeczywistości) i niebezpieczne (bo taka jest natura konstruktywizmu politycznego i kulturowego, jakim upajają się wyznawcy idei zignorowania faktu, że w Europie naturalną formą zorganizowania życia politycznego jest państwo narodowe, a nie wszechogarniająca federacja europejska), to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast otwartym jest pytanie, czy wiążą się z nimi faktyczne fundamentalne zagrożenia, gdyż będą konsekwentnie wcielane w życie z wszystkimi tego niebezpiecznymi dla państw takich jak Polska konsekwencjami, czy też należy je traktować jedynie jako wyraz bezradności wobec tego, co się politycznie i ekonomicznie w Europie dzieje, którą to bezradność “europejscy przywódcy” maskują wzniosłymi hasłami i pozornie dalekosiężnymi, ale w gruncie rzeczy pustymi w treści zapowiedziami.

  (więcej…)