Archiwum dla Lipiec, 2011

Wpisy :

  Racja stanu czyli nie ulegajmy złudzeniom

  Jacek Kloczkowski

  31 lipca 2011

  Gdyby wierzyć ministrowi Radosławowi Sikorskiemu i innym politykom partii rządzącej, a także suflującym im ekspertom, publicystom i tzw. celebrytom, to można by uznać, iż dywagacje o polskiej racji stanu należy definitywnie zakończyć. Po co bowiem zajmować się czymś, co właściwie jest anachroniczne, skoro wokoło nas wykształciła się niezwykle pomyślna koniunktura międzynarodowa, nasze położenie geopolityczne na trwałe ustabilizowało się w najlepszych do pomyślenia strukturach – UE i (choć już w mniejszym stopniu) NATO – no i wystarczyło przestać szukać z naszymi największymi partnerami zwady, żeby móc zacząć czerpać same profity z tej jakże pomyślnej sytuacji. Na dodatek zawsze znajdzie się kilka artykułów z traktowanej jak wyrocznia prasy zachodniej, w których Polska jest chwalona jako odpowiedzialny i znaczący podmiot stosunków międzynarodowych. (więcej…)

  Od Krzyżaków do Białych – Mateusz Szpytma o błędnych decyzjach z dziejów Polski

  omp

  27 lipca 2011

  Kolejnym historykiem, który wziął udział w ankiecie OMP dotyczącej przełomowych wydarzeń w dziejach Polski – a zwłaszcza błędnych decyzji, które negatywnie zaważyły na jej losach – jest Mateusz Szpytma z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W konwencji znanej z poprzednich głosów – zakładany jest pełen subiektywizm ocen i konieczność wyboru nielicznych z wielu wartych rozważenia wydarzeń – zwraca on uwagę m.in. na niekiedy niezbyt fortunne zawieranie bądź odrzucanie sojuszy przez  polskich przywódców politycznych, a także na zaniechania całej klasy politycznej (by posłużyć się współczesnym określeniem) – zarówno gdy trzeba było walczyć, jak i gdy należało reformować kraj, aby walki uniknąć albo zwiększyć swoje w niej szanse.

  (więcej…)

  Największe błędy ustrojowe II i III RP – wskazuje Kazimierz Michał Ujazdowski

  omp

  26 lipca 2011

  W ankiecie Ośrodka Myśli Politycznej, w której poprosiliśmy o wytypowanie szczególnie doniosłych, przełomowych wydarzeń z dziejów Polski, zwłaszcza tych, które negatywnie zaważyły na jej losach, dr Kazimierz Michał Ujazdowski wskazuje na dwie decyzje ustrojowe z początków II i III RP, o bardzo szkodliwych jego zdaniem skutkach. Nawiązuje tym samym do jednej z największych dyskusji toczonych przez polskich myślicieli różnych epok, spierających się, czy to właśnie źle zaprojektowany ustrój przesądzał o słabościach Rzeczpospolitej w różnych okresach jej historii. Warto sięgać do głosów w niej wypowiadanych i kontynuować ją w odniesieniu do rozwiązań wprowadzonych w życie po 1989 r.

  (więcej…)

  Kryzys w Grecji – pytania jeszcze bez odpowiedzi

  omp

  25 lipca 2011

  Kryzys gospodarczy i finansowy Grecji – przedstawiany w sposób alarmistyczny przez media, bo przecież ten rodzaj wiadomości lepiej się sprzedaje, o czym wie nie tylko Murdoch i szefowie „The News of the World” – jest zjawiskiem, którego charakter i przyczyny nie są jasne. Ekonomia dzieli z innymi naukami społecznymi istotną wadę: łatwiej na jej gruncie wyjaśniać zdarzenia i procesy, znaczenie gorzej je przewidywać. Mimo to wyjaśnienie przyczyn kryzysu greckiego nie jest proste, a przewidywanie przyszłości gospodarki greckiej, wspomaganej przez UE i ostatnie decyzje Niemiec, a pod ich naciskiem całej strefy euro, jeszcze trudniejsze. (więcej…)

  Aleksander Surdej, “Kryzys strefy euro i gorset dla Grecji”

  omp

  22 lipca 2011

  Trwający kryzys obsługi greckiego zadłużenia jest zarazem kryzysem państwa greckiego i krytycznym stadium w ewolucji strefy euro. Do trwającej operacji podtrzymywania wypłacalności Grecji komunikat z brukselskiego spotkania szefów rządów strefy Euro dodał nowy element. Do tej pory rząd Grecji wspierany był z pieniędzy publicznych. Teraz w tę operację bezpośrednio włączone mają być banki i inne instytucje finansowe. Na czym ta zmiana polega i czy rokuje wygaszeniem ognisk paniki na rynkach obligacji państw strefy euro? (więcej…)

  Przełomowe wydarzenia dziejów Polski – wskazuje prof. Tomasz Gąsowski

  omp

  15 lipca 2011

  Marcello Bacciarelli, "Hołd pruski"

  Prezentujemy kolejne wyniki sondy, w której poprosiliśmy współpracujących z Ośrodkiem Myśli Politycznej naukowców i publicystów o wskazanie tych decyzji z dziejów politycznych Polski, które szczególnie zaważyły na jej losach, a były tylko jedną z możliwych do wybrania opcji. Niektóre z nich są doskonale znane, o innych pamiętają już tylko badacze i pasjonaci historii. Ich wybór jest subiektywny i nie ma na celu stworzenia żadnego kanonu ‘przełomowych wydarzeń’, ani napisania historii alternatywnej. Przypominając je, chcemy przede wszystkim zachęcić do analizy i rozważania polskich dziejów politycznych, są one bowiem niezwykle ciekawe i inspirujące, o czym coraz częściej zdajemy się zapominać. Jesienią wiele spośród wskazanych w sondzie ich wątków będzie przedmiotem dyskusji na zorganizowanych przez OMP konferencjach, do udziału w których zaprosimy Państwa niedługo po wakacjach. (więcej…)

  Jest źle, bo postpolitycznie

  Jacek Kloczkowski

  11 lipca 2011

  Poproszony przez redakcję portalu rebelya.pl o wskazanie pięciu największych moim zdaniem problemów Polski, strapiłem się, gdyż wybór jest niezwykle trudny. Tak wiele dziedzin naszego życia szwankuje: mamy fatalną infrastrukturę drogową i niewydolne sądownictwo, kiepską służbę zdrowia i podupadające szkolnictwo. Rośnie dług publiczny, który może pogrążyć gospodarkę. Czeka nas prawdopodobnie – z wszystkimi opłakanymi skutkami – zapaść demograficzna. Już teraz gnębi bezrobocie. Wysiadają sieci energetyczne. I tak dalej, i tak dalej. Gdy się myśli o tych wszystkich problemach, szuka się ich praprzyczyny, próbuje dociec, dlaczego jest ich aż tyle i wciąż daleko nam do ich rozwiązania. Nie da się już przecież wszystkiego tłumaczyć historią – wojną, komunizmem, a nawet świeżej daty postkomunizmem. (więcej…)

  Zaczęło się pod Ujściem – dr Piotr Naimski o zdradzie narodowej

  omp

  7 lipca 2011

  Jan Matejko, Śluby lwowskie Jana Kazimierza

  Ośrodek Myśli Politycznej poprosił czołowych uczonych i publicystów o wskazanie tych spośród przełomowych wydarzeń w historii politycznej Polski, które wskutek popełnionych wówczas błędów szczególnie negatywnie zaważyły na polskich losach. Chcemy aby ich opinie – niekiedy kontrowersyjne i odbiegające od stereotypowych ujęć – były inspiracją do ponownego przemyślenia naszej tradycji, ale także zainspirowały debatę o współczesnej polskiej polityce, poprzez odniesienie do idei i zasad obecnie niesłusznie z niej rugowanych, a niegdyś stanowiących fundament politycznej refleksji Polaków. Dziś prezentujemy głos dr Piotra Naimskiego, który rozważa, kiedy zaczęło się przyzwolenie na zdradę narodową, tak tragicznie ważące na losach Polski ostatnich stuleci. (więcej…)

  Stanisław Górka ocenia efekty spotkania Rady NATO-Rosja

  omp

  6 lipca 2011

  Komentując rezultaty spotkania Rady NATO-Rosja w składzie stałych przedstawicieli NATO i Rosji w Soczi dr Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ) podkreślił, iż mylnie nazywane jest ono Szczytem. Stwierdził, że od początku nie spodziewał się, by przyniosło ono jakieś konkrety. Według niego brak postępów w sprawie tarczy antyrakietowej wynika z faktu, że wszelkie próby przeforsowania koncepcji sektorowej przez Rosję zostałyby automatycznie zablokowane przez Zachód, głównie z uwagi na ich niepraktyczność i możliwość blokowania systemu przez Rosję, która w przeszłości zbyt często zmieniała stanowisko względem Zachodu. (więcej…)

  Po spotkaniu w Soczi: Paweł Ukielski o relacjach NATO-Rosja

  omp

  5 lipca 2011

  Przed spotkaniem rady NATO-Rosja w Soczi wielu komentatorów zastanawiało się, czy będzie ono okazją do zamanifestowania zbliżenia stanowisk obu stron w takich kwestiach jak interwencja Sojuszu w Libii czy plany związane z budową systemów obrony antyrakietowej. Wyrażano także obawy, że zbliżenie to mogłoby oznaczać ustępstwa Zachodu wobec Moskwy. Przedstawiamy opinię dr Pawła Ukielskiego, który efekty spotkania ocenia jednak bardziej optymistycznie.

  (więcej…)