Archiwum dla Sierpień, 2011

Wpisy :

  Polska czyli…

  Arkady Rzegocki

  30 sierpnia 2011

  Przedstawiamy wstęp dr hab. Arkadego Rzegockiego, członka zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktora naczelnego pisma Klubu Jagiellońskiego Pressje i wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, do pracy zbiorowej Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej, która ukaże się we wrześniu w serii OMP Polskie Tradycje Intelektualne.

  (więcej…)

  Piotr Koryś, “Kłopoty Zachodu, czyli o problemach z neoliberalizmem”

  omp

  24 sierpnia 2011

  W latach 1970. cały zachód borykał się z kryzysem, pewnie podobnej głębokości co dziś (choć jednoznacznie da się to stwierdzić dopiero jak nasz dzisiejszy kryzys się skończy). Dziś mówi się już o kryzysie Zachodu (a nie całego świata)[1], podobnie był postrzegany ówczesny kryzys. Odpowiedzią Zachodu, a zwłaszcza państw anglosaskich, okazał się neoliberalizm – projekt polityczno-ekonomiczny wprowadzony w życie w Wielkiej Brytanii przez Margaret Thatcher, a w USA przez Ronalda Reagana na początku lat 1980. Projekt, przynajmniej w krótkim okresie, nadzwyczaj skuteczny – nie tylko ułatwił wyjście z recesji, ale i przyczynił się do zwycięstwa nad komunizmem. (więcej…)

  Zasadnicze błędy popełnione w polskiej historii wg prof. Zdzisława Krasnodębskiego

  omp

  21 sierpnia 2011
  Józef Beck przemawia w Sejmie 5 V 1939

  Józef Beck przemawia w Sejmie 5 V 1939

  Rzeczpospolita sama stworzyła swojego grabarza – Prusy. Błędem ostatecznym były traktaty welawsko-bydgoskie uwalniające panujących w Prusach Książęcych z zależności lennej. Przedtem Rzeczpospolita niepotrzebnie zgodziła się w 1563 roku na dopuszczenie do lenna w Prusach brandenburskiej linii Hohenzollernów. Zamiast tego powinna dążyć do ich stopniowej inkorporacji.

  (więcej…)

  Krzysztof Kawalec o największych błędach politycznych Polaków

  omp

  13 sierpnia 2011

  Pytanie o fatalne decyzje jest trudne, gdyż znaczna ich część była pochodną rozmaitych ułomności strukturalnych, a decyzyjne przyczyny tych ostatnich nie zawsze można jednoznacznie wskazać. Dotyczy to w szczególności: 1) niewykształcenia się silnego ośrodka władzy centralnej (dworu lub parlamentu) w miejsce paraliżujących  się nawzajem struktur. Tymczasem u nas trwały okazał się właśnie stan swego rodzaju pata; z czasem wzmocnionego gwarancją instytucjonalną w postaci liberum veto. (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Okres przewartościowania: Pax Americana czy nowe przywództwo”

  omp

  11 sierpnia 2011

  W think tankach amerykańskich istnieje różnica zdań co do strategii, jaką powinny przyjąć Stany Zjednoczone w celu utrzymania dominującej roli na świecie. Alternatywą są bardziej lub mniej udane multilateralne układanki, które nie zdają egzaminu przez swoją fasadowość i podskórne uwarunkowanie na realizację interesów dominujących graczy. (więcej…)

  Przemysław Żurawski vel Grajewski, “Największe błędy w historii Polski”

  omp

  4 sierpnia 2011

  Kolejnym uczestnikiem ankiety Ośrodka Myśli Politycznej poświęconej największym błędom politycznym w dziejach Polski jest dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, autor wydanych przez OMP książek “Geopolityka-siła-wola” i “Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004″. Jego uwagi obejmują wydarzenia od wieku XIII po wiek XXI. Inspirują one do szukania odpowiedzi na fundamentalne pytanie o przyczyny popełnianych w różnych okolicznościach, ale swą naturą do siebie niekiedy podobnych błędów polskiej myśli i praktyki politycznej: czy powtarzanie się niektórych z nich świadczy o trwalej niezdolności do prowadzenia polityki dobrze obmyślanej i sprawnie zrealizowanej, czy jest jedynie nieuchronnym w dziejach wspólnoty politycznej o tak długiej historii przejawem czasowych jej kryzysów, po których musi zawsze nastąpić odrodzenie. (więcej…)