Ozanczone wpisy ‘przyszłość Polski’

Wpisy :

    Analiza George’a Friedmana dotycząca Polski – potęga bądź odejście w niebyt (streszczenie)

    omp

    7 grudnia 2010

    W analizie obecnego położenia Polski i możliwych jego zmian w przyszłości poczynają dominować dwa bardzo rozbieżne stanowiska. Według jednego jej sytuacja stale się poprawia i już teraz jest satysfakcjonująca. Według drugiego, wciąż jest ona bardzo niepewna, zwłaszcza w długofalowej perspektywie. Interesujące w tym kontekście są rozważania George’a Friedmana zaprezentowane na portalu Stratfor. Ich wartość polega na tym, że próbują one prognozować co może się wydarzyć, zważywszy na ponadczasowe prawidła geopolityczne i podobnie analizowane interesy strategiczne państw, od których polityki zależy bezpieczeństwo RP. Zapraszamy do lektury streszczenia tego opracowania. (więcej…)