Ozanczone wpisy ‘polityka historyczna’

Wpisy :

  “Jestem przeto w Niemczech i w całych Niemczech nigdzie nie znajduję Niemców!”

  omp

  18 sierpnia 2017

  Często dyskutowany obecnie problem zamazywania niemieckiej winy za II wojnę światową i popełniane przez Niemców zbrodnie poprzez używanie w tym kontekście słów naziści/nazistowskie nie jest bynajmniej nowym zjawiskiem. Znakomicie ilustruje to fragment książki Bronisława Trentowskiego (1808-1869) Przedburza polityczna z 1848 r. Jej autor, zasadniczo liberał, choć podzielający niektóre konserwatywne diagnozy, zwłaszcza radykalnej polityki, co ważne – mieszkający długo w Niemczech - odniósł się w nim do tych – w tym przypadku Polaków – którzy próbowali zdjąć z Niemców odpowiedzialność za ich postępowanie wobec Polaków pod pruskim zaborem. Opisał mechanizm, jak kto woli wyparcia czy świadomej manipulacji, bardzo przypominający kłopot, z jakim obecnie się borykamy. (więcej…)

  Niemieckie dylematy – rozmowa z prof. Wojciechem Kunickim

  omp

  21 października 2015

  Prof. Wojciech Kunicki jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od niemieckiej kultury. Ośrodek Myśli Politycznej wznowi niebawem jego klasyczną monografię Rewolucja i regres. Radykalizm wczesnej twórczości Ernsta Jüngera wraz z wyborem innych tekstów poświęconych twórczości  Jüngera. W rozmowie przeprowadzonej przez Mateusza Ciołkowskiego, prof. Kunicki analizuje obecną politykę Niemiec w odniesieniu do kondycji ich kultury i tradycji historycznej.

  (więcej…)

  Ta dyskusja musi trwać

  Jacek Kloczkowski

  30 lipca 2014

  Trwa w najlepsze spór o powstanie warszawskie. Nic dziwnego i nic nowego. Tak było przecież po powstaniach listopadowym i styczniowym. Spór o insurekcje 1830/1863 – bardzo ostry – okazał się niezwykle inspirujący intelektualnie i o wielkim praktycznym znaczeniu. Przede wszystkim dzięki niemu wykształciły się ważne nurty polskiej myśli politycznej i polityki, które aż do I wojny światowej (konserwatyzm stańczykowski), a nawet dłużej (narodowa demokracja) odgrywały w polskim życiu wielką rolę. Między innymi czyniąc starania, by wnioski wyciągnięte z decyzji o wywołaniu, przebiegu i skutków dwóch nieudanych insurekcji znalazły zastosowanie w praktyce. Nie brakowało oczywiście w prowadzonych przez parę dekad polemikach złośliwości i argumentów ad personam, ale nie one stanowiły istotę dyskusji. Rzetelne rozważenie argumentów by politykę polską uczynić skuteczniejszą – to najważniejsza motywacja ich uczestników.

  Natomiast obecny spor o powstanie warszawskie staje się coraz bardziej uwikłany w personalne porachunki, zwłaszcza publicystów, jest też instrumentalizowany na różne sposoby. A to go wyjaławia. Szkoda byłoby zmarnować potencjał intelektualny, tkwiący w sporze, którego znaczenie znacznie wykracza poza ramy, jakie mu się zwykle nadaje. Nie chodzi tu bowiem tylko o analizę bardzo brzemiennej w skutkach decyzji polityczno-wojskowej i jej późniejszego wykonania, ale też o rozważania na temat fundamentalnych zasad polityki i kultury narodowej. (więcej…)

  Dzieci „rodziców z przeszłością”

  Filip Musiał

  30 stycznia 2013

  Twierdzenie, że dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za czyny swych rodziców jest oczywistością. Gdybyśmy jednak powiedzieli, że rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za czyny swych dzieci – trudno byłoby uznać tę tezę za w pełni prawdziwą. Przez wychowanie, przykład własnego życia kształtują swoje potomstwo. Nie jest to mechanizm nieodwracalny. Wiele dzieci potrafi dość skutecznie wyzwolić się z wzorców obowiązujących w rodzinnym domu. Znacznie częściej jednak przejmują – często nieświadomie – sposób postępowania, latami obserwowany u swych rodziców. O tym podstawowym mechanizmie uczą się już początkujący studenci psychologii czy pedagogiki. (więcej…)

  Sobieski po włosku, a po polsku raczej nic

  omp

  28 czerwca 2012

  Zbliża się premiera włoskiego filmu o bitwie pod Wiedniem. Naprawdę ciekawe, jak im wyszedł i co z niego dowiedzieć się można o roli Jana III Sobieskiego i wojsk polskich (reżyser zarzeka się, że będzie bardzo pochlebnie). Może lepiej, że kręcą go Włosi, a nie polscy reżyserzy. Filmy historyczne powstają u nas bardzo rzadko, a te nieliczne wyjątki, cóż… Owszem, całkiem sporo zarabiają, ale niestety to efekt raczej różnego typu dotacji i gromadnych wypraw do kina klas szkolnych, a nie poziomu dzieł, rozpatrywanego choćby w kategoriach komercyjnych – np. widowiskowości. Drugi – po względem jakości – “Potop” jakoś nie chce powstać. Zarzyna się nawet takie tematy jak bitwa warszawska.

  (więcej…)

  Rafał Łatka, “Skrzywiony obraz ciekawego zjawiska społecznego czyli ,,Żydokomuna” Pawła Śpiewaka”

  omp

  26 kwietnia 2012

  Tematyka, której opisu podjął się Paweł Śpiewak nie jest łatwa. Nie znalazł się bowiem żaden badacz, który zdecydowałby się wcześniej na gruntowny opis tego fenomenu społecznego w polskiej rzeczywistości. Niestety jak się okazuje książka profesora Uniwersytetu Warszawskiego również nie wypełnia tej pustki. Z wielu bowiem powodów nie spełnia ona wymogów rzetelnej pracy naukowej, ani nawet wartościowej publicystyki. (więcej…)

  My – ci od konserwatywnej rekonkwisty, czyli GW swoje…

  Jacek Kloczkowski

  22 marca 2011

  Ciekawy artykuł pojawił się parę dni temu w Gazecie Wyborczej. Dobry? A skąd! Niedorzeczny, jak większość ich publicystyki. Ale ciekawy, bo symptomatyczny. O IPN, ale i o nas, Ośrodku Myśli Politycznej. A że o nas, to na dowód wystarcza już ten cytat: ”konkurencyjny wobec akademickiego projekt historiograficzny konsekwentnie realizowany był jedynie w Małopolsce, przy ideowym wsparciu wzywających do konserwatywnej rekonkwisty środowisk skupionych wokół “Arcanów” i Ośrodka Myśli Politycznej”. (więcej…)