Ozanczone wpisy ‘polityka rosyjska’

Wpisy :

  Stanisław Koźmian o polityce Bismarcka

  omp

  1 kwietnia 2015

  Polecamy w dwusetną rocznicę urodzin Bismarcka fragmenty książki “O działaniach i dziełach Bismarcka” (1902), którą napisał czołowy przedstawiciel Stańczyków Stanisław Koźmian (1836-1922). Poniżej cytujemy ogólną charakterystykę polityki niemieckiej (pruskiej), porównanej przez polskiego konserwatystę z rosyjską, zaś więcej do przeczytania na stronie: http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=93 (więcej…)

  Scenariusze dla Rosji, z UE w tle

  omp

  23 grudnia 2014

  Co wynika z obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej dla przyszłości Rosji? Jaką rolę w kreowaniu tej przyszłości może odegrać UE? Kto może zastąpić u władzy W. Putina? Czy w ogóle jego odejście jest możliwe? Zapraszamy do lektury rozmowy z prof. Włodzimierzem Marciniakiem.

  (więcej…)

  Rumunii nie po drodze z Rosją

  omp

  28 sierpnia 2014

  “Rumuni kojarzą Rosję przede wszystkim z agresją, terrorem, zacofaniem, komunizmem, niższą kulturą, właściwie samymi negatywnymi cechami. Zaś sami bardziej identyfikują się z tradycją kulturową i polityczną Europy Zachodniej” – o stosunku Rumunów do Rosji, Ukrainy i ostatnich wydarzeń na Wschodzie, w rozmowie z Mateuszem Ciołkowskim opowiada dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN).

  (więcej…)

  Na Wschodzie bez zmian – ciągle źle

  omp

  3 marca 2014

  Angela Merkel po rozmowie z Władimirem Putinem ponoć powiedziała Barackowi Obamie, że nie jest pewna, czy prezydent Rosji ma kontakt z rzeczywistością. Najwyraźniej, gdy załatwia się z nim np. Nord Stream, wówczas wydaje się niemieckim politykom w pełni racjonalnym partnerem politycznym. Mimo doświadczeń z Czeczenią, mimo przypadku Gruzji itd. Łatwo się dziwić, gdy się długo żyje złudzeniami, albo na pewne sprawy przymyka oczy – w imię własnych interesów albo dla świętego spokoju. Mimo wszystko jednak jest zaskakujące, jak szybko uznano, że czas wojen w Europie się skończył – czy przynajmniej poważnego nimi zagrożenia – ledwie dwie dekady po Bałkanach, parę lat po Gruzji, ćwierć wieku po upadku (częściowym, jak teraz boleśnie widać) komunizmu i sowieckiego imperializmu – i po paru tysiącach lat, gdy wojna była niezmiennie podstawowym narzędziem rozwiązywania sporów, wyładowania napięcia i bogacenia się przez Europejczyków, zresztą z każdej części tego skądinąd pięknego i niezwykle zasłużonego dla ludzkości kontynentu… A tu przecież rzecz dotyczy Rosji.

  (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Łupkowe sekrety za wrota Arktyki”

  omp

  28 kwietnia 2012

  Exxon Mobil sprzedał udziały w amerykańskich złożach ropy Rosneftowi. Ów ruch oceniany jest nieraz jako pierwszy krok na drodze do zdławienia łupkowej rewolucji w Europie Środkowo-Wschodniej. By odnieść się do takiej tezy należy ją rozpatrzyć w szerszej perspektywie. (więcej…)

  W Rosji bez zmian – rozmowa z dr Pawłem Ukielskim

  omp

  9 marca 2012

  “Prawdą jest natomiast niewątpliwie, że rosyjskie społeczeństwo jest mało aktywne publicznie. Wynika to z głębokiej tradycji tego kraju i niemożliwa jest tu szybka zmiana. Podporządkowanie się władzy jest na tyle głęboko zakorzenione w rosyjskiej kulturze, że w najbliższym czasie nie jest możliwe zbudowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego w zachodnim stylu”. Przedstawiamy rozmowę z dr Pawłem Ukielskim, którą przeprowadził Wojciech Jakóbik.

  (więcej…)

  Stanisław Górka ocenia efekty spotkania Rady NATO-Rosja

  omp

  6 lipca 2011

  Komentując rezultaty spotkania Rady NATO-Rosja w składzie stałych przedstawicieli NATO i Rosji w Soczi dr Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ) podkreślił, iż mylnie nazywane jest ono Szczytem. Stwierdził, że od początku nie spodziewał się, by przyniosło ono jakieś konkrety. Według niego brak postępów w sprawie tarczy antyrakietowej wynika z faktu, że wszelkie próby przeforsowania koncepcji sektorowej przez Rosję zostałyby automatycznie zablokowane przez Zachód, głównie z uwagi na ich niepraktyczność i możliwość blokowania systemu przez Rosję, która w przeszłości zbyt często zmieniała stanowisko względem Zachodu. (więcej…)