Ozanczone wpisy ‘polska polityka zagraniczna’

Wpisy :

  Wojciech Jakóbik, “Mieć ciastko i zjeść ciastko w integracji europejskiej”

  omp

  28 listopada 2011

  W Unii Europejskiej powstaje nowa koncepcja permanentnego odcięcia krajów zdrowych ekonomicznie od tych ogarniętych grecką zarazą. Polski MSZ reaguje szybko, ale niekoniecznie celnie. Berlin i Paryż naciskają na stworzenie nowego modelu głębszej integracji gospodarczej. Niemcy próbowały przeforsować utrzymanie obecnej kondycji prawnej do końca 2012 roku a potem zmianę pozwalającą na zacieśnienie kontroli budżetowej w ramach strefy euro. Okazało się, że nie ma we Wspólnocie poparcia dla takiego rozwiązania. Nawet jeśli uznamy, że pomogłoby ono strefie, to jego wprowadzenie trwałoby co najmniej rok, a kraje zagrożone scenariuszem greckim nie mają tyle czasu. Stąd pomysł stworzenia mechanizmu tylko w ramach strefy euro albo w jeszcze węższym gremium. Minister finansów Wolfgang Schauble stwierdził w wywiadzie dla telewizji ARD, że ,,celem dla państw członkowskich znajdujących się w unii walutowej jest stworzenie ich własnej Unii Stabilności’’. Portal Euroactiv powołuje się na oficjalne źródła, podając jako kolejny scenariusz stworzenie oddzielnego porozumienia z pominięciem Unii Europejskiej wiążącego ,,8 do 10 krajów rdzenia strefy euro’’. (więcej…)

  Co dalej z Grupą Wyszehradzką? Rozmowa z dr Adamem Burakowskim

  omp

  11 października 2011

  “Teoretycznie Polska mogłaby zająć się odtworzeniem dawnej współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. Nadal łączy nas wiele wspólnych interesów, szczególnie w kontekście unijnym”. O znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej z dr Adamem Burakowskim (Instytut Studiów Politycznych PAN) rozmawia Wojciech Jakóbik.

  (więcej…)

  Racja stanu czyli nie ulegajmy złudzeniom

  Jacek Kloczkowski

  31 lipca 2011

  Gdyby wierzyć ministrowi Radosławowi Sikorskiemu i innym politykom partii rządzącej, a także suflującym im ekspertom, publicystom i tzw. celebrytom, to można by uznać, iż dywagacje o polskiej racji stanu należy definitywnie zakończyć. Po co bowiem zajmować się czymś, co właściwie jest anachroniczne, skoro wokoło nas wykształciła się niezwykle pomyślna koniunktura międzynarodowa, nasze położenie geopolityczne na trwałe ustabilizowało się w najlepszych do pomyślenia strukturach – UE i (choć już w mniejszym stopniu) NATO – no i wystarczyło przestać szukać z naszymi największymi partnerami zwady, żeby móc zacząć czerpać same profity z tej jakże pomyślnej sytuacji. Na dodatek zawsze znajdzie się kilka artykułów z traktowanej jak wyrocznia prasy zachodniej, w których Polska jest chwalona jako odpowiedzialny i znaczący podmiot stosunków międzynarodowych. (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Nowa geopolityka nie sprzyja naszemu regionowi”

  omp

  30 czerwca 2011

  Amerykanie stracili cierpliwość dla Europy. Nawet gdyby chcieli utrzymywać z nią relacje podobne do tych z przeszłości to przemiany geopolityczne im na to nie pozwalają. Europejczycy także przesuwają wektory swojej polityki zagranicznej.  Fundamentem przemian w relacjach transatlantyckich jest zanik bezpośredniego zagrożenia w postaci bloku sowieckiego u bram Zachodniej Europy. Z punktu widzenia starej Unii i USA sytuacja na kontynencie jest ustabilizowana. Byłe kraje Układu Warszawskiego są teraz w NATO i Unii Europejskiej a Rosja na nowo współpracuje z Niemcami i Francją. Jej owoce to umowa o sprzedaży Moskwie francuskich okrętów desantowych typu Mistral,oraz niedawno rozpoczęta przez Niemców budowa centrum szkolenia bojowego armii rosyjskiej.

  (więcej…)

  Prof. Andrzej Nowak o naturze relacji z obecną władzą w Rosji

  omp

  25 czerwca 2011

  Prof. Andrzej Nowak na dyskusji Ośrodka Myśli Politycznej „III RP – państwo bezinteresowne” (Kraków, 17 VI 2011) dokonał podsumowania stanu relacji Polski z Rosją. Bardzo znamienna jest jego opinia o silnie lansowanej w mediach i popularnej w obozie rządowym tezie, że należy dążyć do dobrych relacji z rządem rosyjskim, a nawet starać się zyskiwać jego uznanie.  Warto słowa prof. Nowaka uczynić punktem wyjścia wszelkich politycznych rozważań na temat możliwości poprawy stosunków z Rosją i skonfrontować je z propagandowymi wynurzeniami o potrzebie tzw. pojednania polsko-rosyjskiego, którego stroną miałyby być obecne elity kremlowskie. (więcej…)

  III RP: państwo bezinteresowne? – sprawozdanie z dyskusji OMP

  omp

  19 czerwca 2011

  17 czerwca obchodzono 20. rocznicę zawarcia „traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Wbrew modnemu w polskiej debacie publicznej nastawieniu: maksimum PR i celebry, minimum meritum, rocznica ta stanowi dobry pretekst do analizy rzeczywistego stanu stosunków Polski z Niemcami. Pokusili się o nią – a także o ocenę jej relacji z Rosją, miejsca w UE oraz jakości polskiej (post)polityki i środowisk opiniotwórczych - uczestnicy kolejnej debaty OMP. (więcej…)

  Czy Rosja ogrywa Zachód? – rozmowa z prof. Włodzimierzem Marciniakiem

  omp

  2 grudnia 2010

  Jak zmieniają się relacje NATO-Rosja, czy polityka rosyjska jest skuteczna w realizacji założonych celów w Europie i co z tego wynika dla Polski – o tych i innych istotnych kwestiach z prof. Włodzimierzem Marciniakiem rozmawia Wojciech Jakóbik.

  (więcej…)

  Nowa Europa Środkowa? – sprawozdanie z konferencji OMP

  omp

  23 listopada 2010

  17 listopada 2010 r. w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona problematyce regionu środkowo-wschodniej Europy i szczególnej w nim roli Polski. Zaproszeni na konferencję eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie, czy obecna sytuacja geopolityczna pozwala naszemu państwu stanąć na czele państw tego regionu. (więcej…)

  Jutro będzie niepoprawnie

  omp

  10 czerwca 2010

  Najwyraźniej nie wszyscy sądzą, że zgoda buduje. Względnie są sceptyczni co do jej objawiania się w relacjach międzynarodowych, zwłaszcza tam, gdzie istnieją sprzeczne interesy. Jutro nadarza się dobra okazja, aby posłuchać tego typu niepoprawnych politycznie analiz. Oto bowiem na konferencji Ośrodka Myśli Politycznej wystąpią eksperci, piszący w naszych książkach rzeczy następujące: (więcej…)

  Bronisław Wildstein, Czy Polaków stać na niepodległość?

  omp

  8 czerwca 2010

  Pytanie o to, czy stać nas na niepodległość, jest niepokojące. Niepokoi zwłaszcza częstotliwość jego zadawania. Nie jest ono właściwe dla narodów w dobrej kondycji. Wątpliwości na ten temat nie mieli Polacy w okresie międzywojennym. Mogli narzekać na to, co zrobiliśmy z naszą niepodległością, obawiać się o jej zagrożenia, ale tak postawione pytanie, które właściwie kwestionuje prawo Polaków do suwerenności, było absolutnym marginesem. Owszem, również wtedy pojawiały się ugrupowania, jak komuniści, które niepodległość Polski uznawały wręcz za obciążenie. Były one jednak zupełnie nieznaczące w skali narodu. Dziś w środowiskach opiniotwórczych wątpliwości na temat perspektyw naszej niepodległości są na porządku dziennym. (więcej…)